Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Zachar, Jozef
  Rok výroby
  1963
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (9 min. 6 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, Jozef Zachar; kamera, Viktor Svoboda; hudba, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Archangelo Corelli, Antonio Vivaldi ; strih, Alfréd Benčič ; zvuk, Eugen Kiss ; vedúci výroby, Štefan Gašparík ; odborná spolupráca, Jozef Štefanovič ; spolupracovali, Ilja Zeljenka, Alojz Petráš
  Anotácia
  Dokumentárne zamyslenie o úlohe ľudských rúk v živote človeka a spoločnosti.
  A contemplation on the role of human hands in the life of man and society.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  spoločenská výchova
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  objednávkové filmy
  školské filmy
  sociologické filmy
  filmy bez komentára
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19630208
  rozpočet v sume 114.119,- Kčs
  prvý filmovací deň 19630614
  posledný filmovací deň 19630704
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19630729
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19630928
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19630928
  Poznámky
  Film bez komentára a synchrónov.

  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o zvukárovi a o odbornej spolupráci doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobilo Štúdio krátkych filmov Populárno-vedecký film Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  Ľudské ruky 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Hands [eng]
  Názov diela (heslo)
  Ruky [film] (1963)
  Štáb
  Réžia: Jozef Zachar
  Námet: Jozef Zachar
  Scenár: Jozef Zachar
  Kamera: Viktor Svoboda
  Hudba: Georg Friedrich Händel; Johann Sebastian Bach; Archangelo Corelli; Antonio Lucio Vivaldi
  Strih: Alfréd Benčič
  Zvuk: Eugen Kiss
  Vedúci výroby: Štefan Gašparík
  Odborná spolupráca: Jozef Štefanovič
  Spolupracovali: Ilja Zeljenka; Alojz Petráš
  Katalogizácia
  SFU, 15.06.2005 ; AACR2 (rev.11.11.2022)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ugv4
  Kategória
  dokumentárny film
  Ruky

  Heslo

  Ruky [film] (1963)

  Externé odkazy

  Katalóg SFÚ
  (3) - fotografie z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (4) - články
  (3) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (7) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza