Slovenská filmová databáza
 1. Každý druhý...

  Réžia
  Šinko, Eugen
  Rok výroby
  1973
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (12 min. 40 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Eugen Šinko; kamera, Ján Ďuriš ; dramaturgia, Dušan Kulíšek ; strih, Eugen Šinko ; zvuk, Milan Kozánek ; vedúci výroby, Ľubomír Holec ; odborná spolupráca, Pavel Novák, Milan Kokavec
  Účinkujúci
  interpret komentára, Ján Kubáň
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Zdravotnícky film o význame správneho poskytovania prvej pomoci pri dopravných nehodách.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  prvá pomoc
  cestné dopravné nehody
  zdravotná výchova
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  objednávkové filmy
  zdravotnícke filmy
  inštrukčné filmy
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19730709
  rozpočet v sume 135.867,- Kčs
  prvý filmovací deň 19730926
  posledný filmovací deň 19731024
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19731109
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19731214
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorovi komentára, strihačovi a o interpretovi komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobil Krátky film.
  Spracovali Laboratóriá Bratislava-Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  Každý druhý 5
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Every second one... [eng]
  Názov diela (heslo)
  Každý druhý... [film] (1973)
  Štáb
  Réžia: Eugen Šinko
  Námet: Eugen Šinko
  Scenár: Eugen Šinko
  Autor komentára: Eugen Šinko
  Kamera: Ján Ďuriš
  Dramaturgia: Dušan Kulíšek
  Strih: Eugen Šinko
  Zvuk: Milan Kozánek
  Vedúci výroby: Ľubomír Holec
  Odborná spolupráca: Pavel Novák; Milan Kokavec
  Interpret komentára: Ján Kubáň
  Katalogizácia
  SFU, 20.04.2005 ; AACR2 (rev.16.08.2022)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Každý druhý...

  Heslo

  Každý druhý... [film] (1973)
  Katalóg SFÚ
  (1) - fotografie z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - články
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza