Slovenská filmová databáza
 1. Cesta do školy

  Réžia
  Polakovičová, Viera
  Rok výroby
  1973
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (17 min. 37 sek.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Viera Polakovičová; kamera, Viktor Svoboda; hudba, Vlastimil Jarunek ; dramaturgia, Dušan Kulíšek ; strih, Bedřich Voděrka ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Ľubomír Holec ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Štepán Koníček ; odborní poradcovia, Július V. Trebišovský, Vlastimil Havlín
  Účinkujúci
  interpreti komentára, Eva Kristínová, Stano Dančiak
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Školský film podáva zábavnou formou informácie o dopravných značkách a o dopravnej disciplíne detí na našich cestách.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  cestná doprava
  dopravná výchova
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  objednávkové filmy
  školské filmy
  náučné filmy
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19721128
  rozpočet v sume 225.518,- Kčs
  prvý filmovací deň 19730326
  posledný filmovací deň 19730516
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19730529
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19730723
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorke námetu, autorke komentára a o interpretoch komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobil Krátky film.
  Spracovali Laboratóriá Bratislava-Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  Cesta do školy [film] (1973)
  Štáb
  Réžia: Viera Polakovičová
  Námet: Viera Polakovičová
  Scenár: Viera Polakovičová
  Autor komentára: Viera Polakovičová
  Kamera: Viktor Svoboda
  Hudba: Vlastimil Jarunek
  Dramaturgia: Dušan Kulíšek
  Strih: Bedřich Voděrka
  Zvuk: Eduard Palček
  Vedúci výroby: Ľubomír Holec
  Odborná spolupráca: Július Vojtech Trebišovský; Vlastimil Havlín
  Interpreti komentára: Eva Kristínová; Stano Dančiak
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Štěpán Koníček
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Katalogizácia
  SFU, 24.03.2005 ; AACR2 (rev.02.05.2015)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Cesta do školy

  Heslo

  Cesta do školy [film] (1973)
  Katalóg SFÚ
  (1) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (1) - fotografie z filmu
  (3) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza