Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Sýkora, Pavol; Urc Rudolf
  Výroba
  Československý film Bratislava
  Rok výroby
  1965
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (11 min. 40 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, Pavol Sýkora, Rudolf Urc; kamera, Ervín Potocký ; strih, Štefan Fuzia ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Štefan Gašparík ; odborná spolupráca, Rastislav Jančuška
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Dokumentárny medailón hokejového brankára Vlada Dzurilu.
  PH – osobné meno
  Dzurilla, Vladimír, 1942-1995
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  ľadový hokej
  slovenskí športovci
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  filmy bez komentára
  filmové portréty
  športové filmy
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19651110
  rozpočet v sume 85.892,- Kčs
  prvý filmovací deň 19651212
  posledný filmovací deň 19660214
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19660210(?)
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19660304
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19660304
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autoroch námetu doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobilo Štúdio krátkych filmov Dokumentárny film.
  Spracovali Filmové latoratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Podľa výrobného listu bola 1. kombinovaná kópia vytvorená až v marci 1966.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Goalie [eng]
  Názov diela (heslo)
  Brankár [film] (1965)
  Štáb
  Réžia: Pavol Sýkora; Rudolf Urc
  Námet: Pavol Sýkora; Rudolf Urc
  Scenár: Pavol Sýkora; Rudolf Urc
  Kamera: Ervín Potocký
  Strih: Štefan Fuzia
  Zvuk: Alexander Pallós
  Vedúci výroby: Štefan Gašparík
  Odborná spolupráca: Rastislav Jančuška
  Katalogizácia
  SFU, 22.03.2005 ; AACR2 (rev.02.08.2017)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ug5m
  Kategória
  dokumentárny film
  Brankár

  Heslo

  Brankár [film] (1965)
  Katalóg SFÚ
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (3) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (5) - filmové nosiče (archívne)
  (1) - digitálne nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza