Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Černák, Milan
  Výroba
  Filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1960
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (6 min. 42 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Milan Černák; námet, Pavel Sýkora; kamera, Pavel Čilek, Oskár Šághy, Koloman Sedláček, Ervín Potocký ; strih, Anna Lukešová [Anna Forischová], Stanislava Jendraššáková ; vedúci výroby, Pavol Forisch
  Účinkujúci
  interpret komentára, Július Hvozdík
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Dokumentárny film o záchrane úrody pri povodniach na Slovensku.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  poľnohospodárstvo
  povodne
  žatva obilnín
  poľnohospodárske brigády
  dediny
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  filmové reportáže
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  rozpočet v sume 36.151,42 Kčs
  prvý filmovací deň 19600726
  posledný filmovací deň 19600801
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19600802
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19600805
  Komentár schválený dňa: 19600802
  Poznámky
  Titulky filmu neobsahujú údaje o tvorcoch. Údaje doplnené z výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobilo Štúdio dokumentárnych a zpravodajských [spravodajských] filmov Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  Boj o úrodu [film] (1960)
  Štáb
  Réžia: Milan Černák
  Námet: Pavol Sýkora
  Kamera: Pavel Čilek; Oskár Šághy; Koloman Sedláček; Ervín Potocký
  Strih: Anna Forischová; Stanislava Jendraššáková
  Vedúci výroby: Pavel Forisch
  Interpret komentára: Július Hvozdík
  Katalogizácia
  SFU, 22.03.2005 ; AACR2 (rev.18.05.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Boj o úrodu

  Heslo

  Boj o úrodu [film] (1960)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza