Slovenská filmová databáza
 1. Boje v mene bohov

  Réžia
  Kudelka, Ladislav
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1984
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (30 min. 33 sek.) : čiernobiely, farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Ladislav Kudelka; námet, scenár, autori komentára, Ladislav Kudelka, Dušan Kulíšek; kamera, Jozef Lietavec ; dramaturgia, Josef Kolber ; strih, Mária Lamačková ; zvuk, Jozef Kováčik ; vedúci výroby, Mária Tarabová ; odborná spolupráca, Ján Čelko, Ľubor Kresák, Anton Točík
  Účinkujúci
  interpreti komentára, Ľubomír Paulovič, Deana Horváthová, Jarmila Košťová
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Populárno-vedecký film venovaný zápasu idealizmu a materializmu v novoveku.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  ateizmus
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  populárno-vedecké filmy
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19830707
  rozpočet v sume 299.939,- Kčs
  prvý filmovací deň 19831114
  posledný filmovací deň 19840120
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19840502
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19840627
  Poznámky
  Vo filme sú použité archívne zábery.

  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autoroch komentára a o interpretoch komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Spracovali Laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  Boje v znamení kríža 2
  Od mýtov k vede III. 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Fights in the name of gods [eng]
  Názov diela (heslo)
  Boje v mene bohov [film] (1984)
  Štáb
  Réžia: Ladislav Kudelka
  Námet: Ladislav Kudelka; Dušan Kulíšek
  Scenár: Ladislav Kudelka; Dušan Kulíšek
  Autori komentára: Ladislav Kudelka; Dušan Kulíšek
  Kamera: Jozef Lietavec
  Dramaturgia: Josef Kolber
  Strih: Mária Lamačková
  Zvuk: Jozef Kováčik
  Vedúci výroby: Mária Tarabová
  Odborná spolupráca: Ján Čelko; Ľubor Kresák; Anton Točík
  Interpreti komentára: Ľubomír Paulovič; Deana Horváthová; Jarmila Košťová
  Katalogizácia
  SFU, 22.03.2005 ; AACR2 (rev.09.07.2019)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Boje v mene bohov

  Heslo

  Boje v mene bohov [film] (1984)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (2) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (3) - zmluvy (príprava filmu)
  (4) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (2) - komentáre filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (3) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - články
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza