Slovenská filmová databáza
 1. Agrokomplex výrobno-hospodárska jednotka Nitra

  Réžia
  Dučák, Jozef
  Rok výroby
  1987
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (23 min. 31 sek.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Jozef Dučák; kamera, Ján Mančuška ; dramaturgia, Mikuláš Fodor ; strih, Mária Lamačková, Marta Hejtmánková ; zvuk, Jozef Kováčik ; vedúci výroby, Rudolf Silný ; odborná spolupráca, Ján Jančovic
  Účinkujúci
  interpreti komentára, Andrea Bugošová, Ladislav Pilz
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Propagačný film približuje prácu VHJ Agrokomplex, stálu celoštátnu poľnohospodársku výstavu v Nitre.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  poľnohospodárstvo
  žatva obilnín
  poľnohospodárske výstavy
  poľnohospodárske stroje a zariadenia
  múzeá
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  objednávkové filmy
  propagačné filmy
  poľnohospodárske filmy
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19850514
  rozpočet v sume 291.293,- Kčs
  prvý filmovací deň 19850430
  posledný filmovací deň 19860926
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19861128
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19870123
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19870126
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorovi komentára a o interpretoch komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobil Spravodajský film.
  Spracovali Laboratóriá Bratislava-Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  Agrokomplex VHJ Nitra 7
  Názov diela (heslo)
  Agrokomplex výrobno-hospodárska jednotka Nitra [film] (1987)
  Štáb
  Réžia: Jozef Dučák
  Námet: Jozef Dučák
  Scenár: Jozef Dučák
  Autor komentára: Jozef Dučák
  Kamera: Ján Mančuška
  Dramaturgia: Mikuláš Fodor
  Strih: Mária Lamačková; Marta Hejtmánková
  Zvuk: Jozef Kováčik
  Vedúci výroby: Rudolf Silný
  Odborná spolupráca: Ján Jančovic
  Interpreti komentára: Andrea Bugošová; Ladislav Pilz
  Katalogizácia
  SFU, 23.02.2005 ; AACR2 (rev.01.03.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Agrokomplex výrobno-hospodárska jednotka Nitra

  Heslo

  Agrokomplex výrobno-hospodárska jednotka Nitra [film] (1987)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - zmluvy (výroba filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (2) - výrobné listy filmu
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza