Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Sýkora, Pavol
  Výroba
  Československý film Bratislava
  Rok výroby
  1969
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (15 min. 58 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Pavol Sýkora; kamera, Mikuláš Fodor; hudba, Ilja Zeljenka ; strih, Stanislava Jendraššáková ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Vojtech Mladý ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Štěpán Koníček
  Účinkujúci
  interpret komentára, Elena Galanová
  Jazyk
  slovenčina, čeština
  Anotácia
  Dokumentárny film zo života a práce mladej učiteľky z lazov.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  učitelia a učiteľky
  vidiek
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  filmové portréty
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19680310
  rozpočet v sume 142.714,- Kčs
  prvý filmovací deň 19681116
  posledný filmovací deň 19690429
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19690506
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19690613
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19690616
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorovi námetu, autorovi komentára a o interpretoch komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Na výrobnom liste uvedená ako interpretka komentára aj Mária Mačáková.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Na výrobnom liste uvedený ako dirigent František Belfín.

  Vyrobilo Štúdio krátkych filmov Dokumentárny film.
  Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava-Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  ABCD [film] (1969)
  Štáb
  Réžia: Pavol Sýkora
  Námet: Pavol Sýkora
  Scenár: Pavol Sýkora
  Autor komentára: Pavol Sýkora
  Kamera: Mikuláš Fodor
  Hudba: Ilja Zeljenka
  Strih: Stanislava Jendraššáková
  Zvuk: Eduard Palček
  Vedúci výroby: Vojtech Mladý
  Interpret komentára: Elena Galanová
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Štěpán Koníček
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Katalogizácia
  SFU, 23.02.2005 ; AACR2 (rev.07.04.2021)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ugvn
  Kategória
  dokumentárny film
  ABCD

  Video

  Heslo

  ABCD [film] (1969)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (3) - fotografie z filmu
  (5) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (3) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (5) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza