Slovenská filmová databáza
 1. Výlet do mladosti

  Réžia
  Haspra, Pavol
  Rok výroby
  1983
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (81 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Pavol Haspra; námet, Štefan Králik; scenár, Ivan Vis [pseudonym Ivana Králika]; kamera, Alojz Hanúsek; hudba, Svetozár Štúr ; I. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Pavel Gejdoš ; dramaturgia, Jozef Kočí, Maximilián Nitra ; architekt, Roman Rjachovský ; návrhy kostýmov, Helena Bezáková ; masky, Jozef Škopek ; strih, Eduard Klenovský ; zvuk, Pavol Sásik ; vedúci výroby, Štefan Gašparík ; pomocní režiséri, Igor Turis, Katarína Jánosyová [Katalin Jánosy] ; asistent réžie, Ivo Tomeček ; asistent kamery, Peter Beňa ; druhý asistent kamery, Fridrich Urban ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Štěpán Koníček ; asistentka architekta, Oľga Maiová ; výprava, Stanislav Možný ; vedúca kostymérka, Anna Liďáková ; zástupcovia vedúceho výroby, Martin Štubniak, Jozef Prochác ; asistentka výroby, Eugénia Princzová ; skript, Eva Bitvaiová
  Účinkujúci
  herci: Maroš Kramár (Tomi), Tereza Pokorná (Gita), Ladislav Chudík (Tomáš), Mikuláš Huba (profesor), Andrej Mojžiš (otec), Adela Gáborová (matka), Ivan Vojtek (Ďuso), Jana Nagyová (Šárika), Miroslav Noga (Zoli), Sylvia Mrvečková [Sylvia Kočanová] (Jana), Dušan Blaškovič (riaditeľ gymnázia), Eduard Vítek (slovenčinár), Katarína Orbánová (dejepisárka), Teodor Piovarči (triedny), Tomáš Žilinčík (latinčinár), Ondrej Jariabek (školník), Tibor Bogdan (dp. riaditeľ), Viera Hladká (triedna), Milan Kiš (matematikár), Marian Gallo (profesor), Naďa Hejná (starká), Ján Kroner (Fero), Boris Farkaš (Karol), Michal Gučík (Gusto), Ľubomíra Hlaváčová (Etela), Ivona Krajčovičová (Valika), Juraj Oravec (Dodo), Jana Strnisková (Jela), Zuzana Tlučková (Oľga), Nataša Gräffingerová [Nataša Kulíšková] (Marika), Petra Vančíková [Petra Kolevská] (Klárika), Alžbeta Jarolínová (študentka), Jarmila Karasová (študentka), Jozef Mifkovič (študent), Jozefína Michalská (študentka), Benjamin Michalský (študent), Anna Kubeková (dievča), Rudolf Kraus (Vendelín), Dušan Lenci (zmrzlinár), Hana Lelitová-Prymusová (Yvetka), Lotár Radványi (strelec), Ľubomír Gregor (predavač kvetov), Viliam Csino (šofér), Hana Gregorová (slečna), Margita Herogová (bufetárka), Naďa Kotršová (zástupkyňa rady), Vladimír Kostovič (kurič), Koloman Hianik (šašo), Alfonz Bugár (šašo), Nora Bencurová (vychovávateľka), Marta Černická (babička), Jozef Cút (majiteľ kina), Jozef Husár (čašník), Anton Korenči (dôstojník), Ján Mildner (handrár), Michal Monček (pacient), Július Paluš (pacient), Martina Prvá (akrobatka), Viera Radványiová (opitá žena), Pavol Sobek (lekár), Dano Živojnovič (Fredy), Vladimír Zimmer (zástupca inšpektora), Anton Ziman (hudobník), Jozef Bihari (hudobník), František Daniš (hudobník), Ladislav Kozma (hudobník), Mikuláš Lazok (hudobník), Štefan Šléz (hudobník), Peter Minárik (hudobník), Ján Selecký (hudobník), Rudolf Simandl (hudobník), Peter Saňka (hudobník)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Romantický príbeh prvej študentskej lásky videnej očami starnúceho spisovateľa. Spomienky a úvahy o mladosti, láske, generačných problémoch, o princípoch autority a morálky sa stávajú predmetom jeho diskusií s gymnazistami a zároveň odrazom myslenia a pocitov súdobých mladých ľudí.
  A romantic story concerning student love from an aging writer's point of view. Memories and reflections about youth, love, generation gap, principles of authority and morals are the topics of his discussions with high-school students.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  slovenské koprodukčné filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  psychologické filmy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Trnava (Slovensko)
  Pezinok (Slovensko)
  Hrušov (Slovensko)
  Hamuliakovo (Slovensko)
  Šamorín (Slovensko)
  Uherský Ostroh (Česko)
  Filmové lokácie – reály
  Bratislava (Slovensko)
  Hubice (Slovensko)
  Šamorín (Slovensko)
  Limbach (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19820706
  zaradenie do výroby dňa 19820707
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19820719 (výrobný plán schválený), 19820804 (rozpočet schválený)
  rozpočet v sume 5.631.702, - Kčs (vrátane tv. filmu Rodinná anamnéza)
  prvý filmovací deň 19820726
  posledný filmovací deň 19820924
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19821223
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19830127
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19830128
  premiéra 19840302 (Nitra, kino Moskva)
  Poznámky
  Ocenenie: Tretie miesto pre film v čitateľskej ankete časopisu Film a divadlo „Komu dáte svoj hlas?“ zo slovenských filmov vyrobených v roku 1983 (udelené v roku 1984)
  Na titulkoch chybne uvedené návrhy kostýmov Ľudmila Bezáková, pravdepodobne ide o Helenu Bezákovú.

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobila Československá televízia Bratislava v Slovenskej filmovej tvorbe nositeľke Radu práce Bratislava Filmové laboratóriá Bratislava.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: A trip to the youth [eng]
  preklad názvu: Kirándulás az ifjúkorba [hun]
  Názov diela (heslo)
  Výlet do mladosti [film] (1982)
  Štáb
  Réžia: Pavol Haspra
  Námet: Štefan Králik
  Scenár: Ivan Králik
  Kamera: Alojz Hanúsek
  Hudba: Svetozár Štúr
  Dramaturgia: Jozef Kočí; Maximilián Nitra
  Architekt: Roman Rjachovský
  Návrhy kostýmov: Helena Bezáková
  Umelecký maskér: Jozef Škopek
  Strih: Eduard Klenovský
  Zvuk: Pavol Sásik
  Vedúci výroby: Štefan Gašparík
  Pomocná réžia: Igor Turis; Katalin Jánosy
  Asistent réžie: Ivo Tomeček
  Asistent kamery: Peter Beňa
  Druhý asistent kamery: Fridrich Urban
  Asistent architekta: Oľga Maiová
  Vedúci výpravy: Stanislav Možný
  Vedúci kostymér: Anna Liďáková
  Zástupcovia vedúceho výroby: Martin Štubniak; Jozef Prochác
  Asistent výroby: Eugénia Princzová
  Skript: Eva Bitvaiová
  Tvorivá skupina: I. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Pavel Gejdoš
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Štěpán Koníček
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Maroš Kramár | Tomi
  Tereza Pokorná | Gita
  Ladislav Chudík | Tomáš
  Mikuláš Huba | profesor
  Andrej Mojžiš | otec
  Adela Gáborová | matka
  Ivan Vojtek, ml. | Ďuso
  Jana Nagyová | Šárika
  Miroslav Noga | Zoli
  Sylvia Kočanová | Jana
  Dušan Blaškovič | riaditeľ gymnázia
  Eduard Vítek | slovenčinár
  Katarína Orbánová | dejepisárka
  Teodor Piovarči | triedny
  Tomáš Žilinčík | latinčinár
  Ondrej Jariabek | školník
  Tibor Bogdan | dp. riaditeľ
  Viera Hladká | triedna
  Milan Kiš | matematikár
  Marian Gallo | profesor
  Naďa Hejná | starká
  Ján Kroner, ml. | Fero
  Boris Farkaš | Karol
  Michal Gučík | Gusto
  Ľubomíra Hlaváčová | Etela
  Ivona Krajčovičová | Valika
  Juraj Oravec | Dodo
  Jana Strnisková | Jela
  Zuzana Tlučková | Oľga
  Nataša Kulíšková | Marika
  Petronela Kolevská | Klárika
  Alžbeta Jarolínová | študentka
  Jarmila Karasová | študentka
  Jozef Mifkovič | študent
  Jozefína Michalská | študentka
  Benjamín Michalský | študent
  Anna Kubeková | dievča
  Rudolf Kraus | Vendelín
  Dušan Lenci | zmrzlinár
  Hana Lelitová-Prymusová | Yvetka
  Lotár Radványi | strelec
  Ľubomír Gregor | predavač kvetov
  Viliam Csino | šofér
  Hana Gregorová | slečna
  Margita Herogová | bufetárka
  Naďa Kotršová | zástupkyňa rady školy
  Vladimír Kostovič | kurič
  Koloman Hianik | šašo
  Alfonz Bugár | šašo
  Nora Bencurová | vychovávateľka
  Marta Černická | babička
  Jozef Cút | majiteľ kín
  Jozef Husár | čašník
  Anton Korenči | dôstojník
  Ján Mildner | handrár
  Michal Monček | pacient
  Július Paluš | pacient
  Martina Prvá | akrobatka
  Viera Radványiová | opitá žena
  Pavol Sobek | lekár
  Daniel Živojnovič | Fredy
  Vladimír Zimmer | zástupca inšpektora
  Anton Ziman | hudobník
  Ladislav Kozma | hudobník
  Mikuláš Lazok | hudobník
  Štefan Šléz | hudobník
  Peter Minárik | hudobník
  Ján Selecký | hudobník
  Rudolf Simandl | hudobník
  Peter Saňka | hudobník
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.06.07.2021)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Výlet do mladosti

  Heslo

  Výlet do mladosti [film] (1982)
  Katalóg SFÚ
  (2) - distribučné fotografie
  (3) - fotografie z filmu
  (13) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - literárne scenáre
  (1) - technické scenáre
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - archívny fond
  (3) - jednotka z archívneho fondu
  (7) - články
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (13) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza