Slovenská filmová databáza
 1. Slnko v sieti

  Réžia
  Uher, Štefan
  Výroba
  Filmová tvorba a distribúcia Bratislava
  Rok výroby
  1962
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (90 min.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Štefan Uher; námet, scenár, Alfonz Bednár (poviedky Fajolov príspevok, Pontónový deň a Zlatá brána); kamera, Stanislav Szomolányi; hudba, Ilja Zeljenka ; I. tvorivá skupina Alberta Marenčina ; architekt, Jiří Červík st. ; kostýmy, Júlia Ballagová ; umelecký maskér, Emília Bobeková ; strih, Bedřich Voděrka ; zvuk, Rudolf Pavlíček ; vedúci výroby, Ján Svikruha ; pomocná réžia, Eduard Grečner ; asistent kamery, Andrej Barla ; nahral, Ženský zbor Slovenskej filharmónie ; dirigent, Ladislav Holásek ; spracovateľ konkrétnej hudby, Ivan Stadtrucker ; výprava, Mikuláš Vida ; zástupca vedúceho výroby, Anton Vyskočil ; skript, Magdaléna Fauthová
  Účinkujúci
  herci: Marián Bielik (Fajolo, nahovoril Michal Dočolomanský) Jana Beláková (Bela Blažejová), Eliška Nosálová (Stana Blažejová, Belina matka), Oľga Šalagová (Jana), Pavol Chrobák (mechanizátor jednotného roľníckeho družstva Blažej, nahovoril Viliam Polónyi), Andrej Vandlík (Ján Blažej, Belin otec), Adam Jančo (stohár Blažej, otec Jána Blažeja), Ľubomír Roman (Peťo), Peter Lobotka (Milo Blažej, Belin brat), Vladimír Malina (rybár), Zuzana Rusková (rybárova žena), Anton Galba (domovník Meg, nahovoril Alfonz Gajdoš), Vincent Krajčík (predseda jednotného roľníckeho družstva), Ján Žitňan (družstevník)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Lyrický príbeh nesmelej lásky dvoch mladých ľudí zachytáva emocionálne dozrievanie súdobej mládeže, ktorá sa snaží zakryť svoju neistotu, neskúsenosť a strach zo života hraným cynizmom a odmietavou pózou. Ich vnútorný svet je však plný citov, ku ktorým sa nechcú verejne priznať.
  A lyrical story of the shy love of two young people. They try to hide their doubts, lack of experience and fear by pretended cynicism and negative attitudes. But the truth is their inner worlds are full of emotions that they are afraid to reveal.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  zakázané filmy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Bratislava (Slovensko)
  Nitrianska Blatnica (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19620409
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19620704 (rozpočet vypracovaný), 19620721 (rozpočet schválený)
  rozpočet v sume 2.428.701.20, - Kčs rozpočet v sume 79.105, - Kčs (rozpočet skrátený o dlh soc. záväzku) rozpočet v sume 2.349.596,20, - Kčs (rozpočet po úprave)
  prvý filmovací deň 19620711 (exteriér) prvý filmovací deň 19620924 (ateliér)
  posledný filmovací deň 19621109
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19621213
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19621228
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19621229
  odovzdanie dielav do distribúcie dňa: 19621231
  19620410 (prvá pracovná porada)
  19620910 (prvý stavací deň v ateliéri č. II)
  Poznámky
  Ocenenie: Čestné uznanie filmu Slnko v sieti za úspešný umelecký experiment, ktorý novými prostriedkami pravdivo zachytáva tvár našej dnešnej mládeže, Cena československej filmovej kritiky za rok 1962 slovenskému umeleckému filmu Štefana Uhra Slnko v sieti a Vyznamenanie ÚV ČSM Za pracovné úspechy režisérovi Štefanovi Uhrovi a kameramanovi Stanislavovi Szomolányimu za vynikajúcu umeleckú prácu na filme Slnko v sieti - 5. festival československého filmu Ústí nad Labem 1963
  Ocenenie: Cena Závodu SNP v Žiari nad Hronom (udelená v roku 1963 spolu s českým filmom režiséra K. Kachyňu Trápení)
  Ocenenie: Druhé miesto v kategórii Najlepší slovenský hraný film - Anketa 2000 (anketa slovenských filmových novinárov a kritikov o najlepší slovenský a zahraničný film storočia a o najlepšieho slovenského a zahraničného filmového tvorcu storočia)

  Ukončená identifikácia hercov.

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobilo Štúdio hraných filmov Bratislava Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The sun in a net [eng]
  preklad názvu: Nap a hálóban [hun]
  preklad názvu: Die Sonne im Netz [ger]
  preklad názvu: Słońce w sieci [pol]
  Názov diela (heslo)
  Slnko v sieti [film] (1962)
  Štáb
  Réžia: Štefan Uher
  Autor literárnej predlohy: Alfonz Bednár
  Scenár: Alfonz Bednár
  Kamera: Stanislav Szomolányi
  Hudba: Ilja Zeljenka
  Architekt: Jiří Červík, st.
  Kostymér: Júlia Ballagová
  Umelecký maskér: Emília Bobeková
  Strih: Bedřich Voděrka
  Zvuk: Rudolf Pavlíček
  Vedúci výroby: Ján Svikruha
  Pomocná réžia: Eduard Grečner
  Asistent kamery: Andrej Barla
  Vedúci výpravy: Mikuláš Vida
  Zástupca vedúceho výroby: Anton Vyskočil
  Skript: Magdaléna Fauthová
  Tvorivá skupina: I. tvorivá skupina Alberta Marenčina
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Ladislav Holásek
     Spracovateľ konkrétnej hudby: Ivan Stadtrucker
     Spev: Ženský zbor Slovenská filharmónia
  Účinkujúci – odkazy
  Marián Bielik | Fajolo (hlas: Michal Dočolomanský )
  Jana Beláková | Bela Blažejová
  Eliška Nosálová | Stana Blažejová, Belina matka
  Oľga Šalagová | Jana
  Pavol Chrobák | mechanizátor jednotného roľníckeho družstva Blažej (hlas: Viliam Polónyi )
  Andrej Vandlík | Ján Blažej, Belin otec
  Adam Jančo | stohár Blažej, otec Jána Blažeja
  Ľubomír Roman | Peťo
  Peter Lobotka | Milo Blažej, Belin brat
  Vladimír Malina | rybár
  Zuzana Rusková | rybárova žena
  Anton Galba | domovník Meg (hlas: Alfonz Gajdoš )
  Vincent Krajčík | predseda jednotného roľníckeho družstva
  Ján Žitňan | družstevník
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.18.06.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Slnko v sieti

  Heslo

  Slnko v sieti [film] (1962)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - dokumentárny film
  (1) - hraný film - iná súvislosť
  (2) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - autobiografie
  (3) - monografie
  (1) - scenáre (knižne vydané)
  (2) - umelecká literatúra
  (2) - zborníky
  (8) - fotografie z nakrúcania filmu
  (19) - distribučné fotografie
  (11) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (16) - fotografie z filmu
  (26) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (8) - filmové plagáty
  (11) - plagáty podujatia
  (6) - DVD
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (2) - literárne scenáre
  (1) - technické scenáre
  (1) - dialógové listiny filmu
  (11) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (148) - články
  (1) - čísla periodík
  (7) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (13) - filmové nosiče (archívne)
  Heslár SFÚ
  (1) - podujatia
Slovenská filmová databáza