Neprihlásený používateľ
Slovenská filmová databáza
 1. Papierové hlavy

  Réžia
  Hanák, Dušan
  Výroba
  ALEF štúdio
  EÖS Films Lausanne
  Les Films de l'Observatoire
  KRÁTKÝ FILM PRAHA
  Slovenská televízia Bratislava
  ARTE
  Rok výroby
  1995
  Krajina
  Slovensko, Švajčiarsko, Francúzsko, Česká republika, Nemecko
  Pôvodný nosič
  (96 min. 3 sek.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, Dušan Hanák; kamera, Alojz Hanúsek + archívne zábery; hudba, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Piotr Iľjič Čajkovskij, Pavel Fajt; producent, výkonný producent, Marian Urban, Philippe Avril, Maya Simon; koproducent, Alena Müllerová (KF a.s.), Marian Puobiš (STV Bratislava) ; dramaturgia STV, Boris Hochel ; redaktion für ARTE, Claus Josten (ZDF) ; strih, Patrik Pašš, Alena Pätoprstá ; zvuk, Igor Vrabec, Pavol-Jan Jasovský ; výkonný producent, Marian Urban ; výkonný producent vo Francúzsku, Philippe Avril ; výkonný producent vo Švajčiarsku, Maya Simon ; vedúci výroby, Vladimír Krajniak ; vedúci výroby v ČR, Tomáš Formáček, Pavel Krása ; asistent výroby, Denisa Mikušová, Henrieta Kollárová ; mixáž, Igor Vrabec ; asistent réžie, Ivan Kočner, Róbert Kirchhof ; druhá kamera, Martin Gazík ; kolorizácia, Philippe Benoit ; triky, Štefan Komorný ; svetlá, Pavol Kalina ; výtvarná spolupráca, Mona Hafsahl ; hudobná spolupráca, Borivoj Medelský ; zvukový strih, Martin Némethy, Viliam Halák ; asistent zvuku, Sandrine Henchoz ; asistent strihu, Iveta Nováková, Jana Valachová ; skript, Daniela Tvarožková, Zuzana Dujničová ; prekladateľ, Viera Ďuricová, Beata Urbanová, Máša Kusá ; spolupracovali, Ismail Jakubovič, Ivan Tomeček, Katarína Hudačová, Věra Matrasová, Zdena Čepičková, Eva Goliánová, Pavel Buchar, Jan Brabec, Lubomír Blažek, Marian Gula, Dimitry Ovtchinnikoff, Catherine Decarreau, Jana Horáková, Marie-Christie Päzolt, Claire Pedotti, Mathieu Henchoz, Gérard Jeannot, Olivier Maupin, Alexis Vonarb ; autori fotografií, Radek Bajgar, Radovan Boček, Jan Bejšovec, Michal Krumphanzl, Peter Matička, Stanislav Peška, František Petrák, Herbert Slavík, Jan Šibík, Daniel Špérl, Miloš Vančo, Vlado Vavrek, František Zvardoň ; zábery z roku 1990, Richard Krivda, Ján Fajnor, Peter Mojžiš ; rešerše, Viliam Jablonický, Andrej Stankovič, Marta Šímová, Pavel Taussig
  Účinkujúci
  účinkujúci: Daniel Bédi, Anna Bonková, Cecília Danišová, Václav Divíšek, Rudolf Dobiáš, Stanislav Fila, Zina Freundová, Kornel Földvári, Jozef Garbier, Pavlína Gádošiová, Štefan Gálik, Ján Gľonda, Jozef Dušan Gregor, Karel Groulík, Milan Hladký, Vojtech Hlinka, Mikuláš Hulín, Jolana Holubová, Anna Jakabová, Ivica Jurášová, Elena Jusková, Martin Klein, Karla Koběrská, Ján Košút, Július Kováč, Jozef Kováčik, Věra Kováčová, Július Kozma, Jozef Kristiník, Lubomír Krutílek, Jozef Kycka, Ernest Marko, Ludmila Míčová, Mária Michalková, Antonín Misík, Theodora Müllerová, Jana Netopilová, Michal Ondrejčák, Jan Anastáz Opasek, Vojtech Ottmar, Stanislav Penc, František Petráš, Jozef Procházka, Milan Sedláček, Anton Selecký, Július Strinka, Vladimír Struska, Slavomír Šifter, Eva Šimečková, Dorota Šimeková, Vladimír Štúr, Ivan Štúr, Michal Šulek, Petruška Šustrová, Elena Várossová, František Zahrádka, Ilja Zeljenka
  Jazyk
  slovenčina, čeština, ruština
  Anotácia
  Dokumentárny film o vzťahu občana a moci a o rôznych podobách porušovania ľudských práv v Československu rokov 1945 - 1989.
  A documentary concerning relations between citizens and authorities and different forms of violation of human rights in Czechoslovakia in years 1945-1989.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské koprodukčné filmy
  slovenské dokumentárne filmy
  švajčiarske dokumentárne filmy
  francúzske dokumentárne filmy
  české dokumentárne filmy
  nemecké dokumentárne filmy
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  premiéra 18.4.1996 (MF dokumentárnych filmov Nyon); 1.5.1996 (SR)
  televízna premiéra24.4.1997
  Poznámky
  Ocenenie: Osobitná cena poroty súťaže dokumentárnych filmov e.a. s filmom Elektra s.r.o. alebo Úvod do politickej ekonómie kapitalizmu, r. P. Schiffer - 31. medzinárodný filmový festival Karlove Vary 1996
  Ocenenie: Mimoštatutárna cena režisérovi Dušanovi Hanákovi, producentovi a dramaturgovi Marianovi Urbanovi a dramaturgovi Borisovi Hochelovi za film Papierové hlavy – TRILOBIT Beroun 1996 (ceny Českého filmového zväzu FITES, udelené v roku 1996)
  Ocenenie: Cena A. F. Šulca za emocionálne pôsobivé zobrazenie zločinných prejavov totalitnej moci voči obyvateľstvu povojnového Československa. Výsostne autorské dielo vyniká originálnym využitím archívnych filmových materiálov v kontrapunkte s výpoveďami perzekvovaných spoluobčanov - 31. ročník festivalu Academia Film Olomouc 1996
  Ocenenie: Cena Petra Mihálika udelená akreditovanými novinármi - 2. medzinárodný festival filmových klubov Banská Bystrica 1996
  Ocenenie: Golden Spire v súťažnej sekcii The Golden Gate Awards - 40. medzinárodný filmový festival San Francisco 1997 (USA)
  Ocenenie: Hlavná cena Run-up Prize - Medzinárodný filmový festival Yamagata 1997 (Japonsko)
  Ocenenie: Cena Kristián – D. Hanák za najpozoruhodnejší audiovizuálny čin roku 1996 v oblasti dokumentárnej tvorby (udelená na 4. ročníku festivalu Febiofest 1997)
  Ocenenie: Igric - Dušan Hanák za réžiu celovečerného dokumentárneho filmu „Papierove hlavy“, v ktorom mimoriadne rôznorodý materiál skĺbil do štýlovo čistého a emotívne pôsobivého tvaru – režisér vyberá, triedi, spája a kombinuje výrazne štylizované obrazové i zvukové segmenty s prvkami čisto dokumentárnymi : dobovými archívnymi materiálmi i s dnešnými výpoveďami našich súčasníkov, týkajúcich sa nielen minulých udalostí, ale aj prítomných očakávaní a predstáv o slobode, v jeho tvorivej metóde sa uplatňujú asociatívne i kontrastné významové väzby, zámlky a presahy a Prémia v oblasti dokumentárnej tvorby – Patrik Pašš a Alena Pätoprstá za strih filmu „Papierove hlavy“ za zvládnutie náročného strihu a vyváženú skladbu archívneho materiálu - 8. výročné ceny Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu za audiovizuálnu tvorbu roku 1996 (ceny udelené v roku 1997)
  Ocenenie: Cena slovenskej filmovej kritiky za rok 1996 filmu Papierove hlavy - 5. ceny slovenskej filmovej kritiky 1997 za rok 1996 (cena udelená Klubom filmových novinárov SSN v roku 1997)
  Ocenenie: Cena Tatrabanky za umenie - D. Hanák za film Papierové hlavy (udelená v roku 1997)
  Ocenenie: film zaradený v ankete členov Slovenskej filmovej a televíznej akadémie medzi desať umelecky najhodnotnejších slovenských filmov deväťdesiatych rokov (anketa vyhlásená počas Prehliadky slovenskej hranej filmovej tvorby 90. rokov v roku 1999)
  Ocenenie: Druhé miesto v kategórii Najlepší slovenský dokumentárny film - Anketa 2000 (anketa slovenských filmových novinárov a kritikov o najlepší slovenský a zahraničný film storočia a o najlepšieho slovenského a zahraničného filmového tvorcu storočia)
  Film obsahuje archívne zábery. Autori záberov z roku 1990, Richard Krivda, Ján Fajnor, Peter Mojžiš.

  Spracovali, laboratóriá STV Bratislava, laboratóriá SFT Bratislava-Koliba, Filmové laboratoře Praha AB Barrandov a.s., laboratóriá Schwarz Filmtechnik AB Bern, Synchrónne štúdio 7 STV Bratislava
  Výkon práv výrobcu: Alef Film & Media Group Ltd.

  Film vznikol s finančnou podporou: Štátny fond kultúry Pro Slovakia - Slovensko, Eurimages Fonds - Európska únia, MAP-TV (Media Program) - Európska únia, Ministere de la culture (C. N. C.) - Francúzsko, Ministere des affaires étrangeres - Francúzsko, Communauté urbaine de Strasbourg - Francúzsko, Drac Alsace - Francúzsko, Office fédéral de la culture - Švajčiarsko, Fondation Vaudoise pour le cinéma - Švajčiarsko
  Film bol vyrobený so spoluúčasťou: Slovenský filmový ústav - Národné kinematografické centrum (Bratislava), Slovenská filmová tvorba (Bratislava), Royal Film Production (Bratislava), Monitor (Bratislava), Dora Films (Strasbourg), Via Storia (Schiltigheim), Institut Culturel Français (Bratislava), Les Productions J.M.H. (Lausanne), Radio Télévision Suisse Romande (Genève), EAVE - Media Program/Európska únia (Bruxelles)
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Paper heads [eng]
  Názov diela (heslo)
  Papierové hlavy [film] (1995)
  Štáb
  Réžia: Dušan Hanák
  Námet: Dušan Hanák
  Scenár: Dušan Hanák
  Kamera: Alojz Hanúsek
  Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart; Gioacchino Rossini; Piotr Iljič Čajkovskij; Pavel Fajt
  Producent: Marian Urban; Philippe Avril; Maya Simon
  Výkonný producent: Marian Urban; Philippe Avril; Maya Simon
  Koproducent: Alena Müllerová; Marian Puobiš
  Dramaturgia: Boris Hochel; Claus Josten
  Strih: Patrik Pašš
  Zvuk: Igor Vrabec; Pavol - Jan Jasovský
  Vedúci výroby: Vladimír Krajniak; Tomáš Formáček; Pavel Krása
  Asistent výroby: Denisa Mikušová; Henrieta Kollárová
  Mix zvuku: Igor Vrabec
  Asistent réžie: Ivan Kočner, ml.; Robert Kirchhoff
  Druhý kameraman: Martin Gazík
  Kolorovanie: Philippon Benoît
  Triky: Štefan Komorný
  Hlavný osvetľovač: Pavel Kalina
  Hudobná spolupráca: Borivoj Medelský
  Výtvarná spolupráca: Mona Hafsahl
  Strih zvuku: Martin Némethy; Viliam Halák
  Asistent zvuku: Sandrine Henchoz
  Asistent strihu: Iveta Nováková; Jana Valachová
  Skript: Daniela Tvarožková; Zuzana Dujničová
  Preklad: Viera Ďuricová; Beata Urbanová; Mária Kusá
  Spolupracovali: Ismail Jakubovič; Ivo Tomeček; Katarína Hudačová; Věra Matrasová; Zdena Čepičková; Eva Goliánová; Pavel Buchar; Jan Brabec; Lubomír Blažek; Marian Gula; Dimitry Ovtchinnikoff; Catherine Decarreau; Jana Horáková; Marie-Christine Päzolt; Claire Pedotti; Mathieu Henchoz; Gérard Jeannot; Olivier Maupin; Alexis Vonarb
  Účinkuje: Daniel Bédi; Anna Bonková; Cecília Danišová; Václav Divíšek; Rudolf Dobiáš; Stanislav Fila; Zina Freundová; Kornel Földvári; Jozef Garbier; Pavlína Gádošiová; Štefan Gálik; Ján Gľonda; Jozef Dušan Gregor; Karel Groulík; Milan Hladký; Vojtech Hlinka; Mikuláš Hulín; Jolana Holubová; Anna Jakabová; Ivica Jurášová; Elena Jusková; Martin Klein; Karla Koběrská; Ján Košút; Július Kováč; Jozef Kováčik; Věra Kováčová; Július Kozma; Jozef Kristiník; Lubomír Krutílek; Jozef Kycka; Ernest Marko; Ludmila Míčová; Mária Michalková; Antonín Misík; Theodora Müllerová; Jana Netopilová; Michal Ondrejčák; Jan Anastáz Opasek; Vojtech Ottmar; Stanislav Penc; František Petráš; Jozef Procházka; Milan Sedláček; Anton Selecký; Július Strinka; Vladimír Struska; Slavomír Šifter; Eva Šimečková; Dorota Šimeková; Vladimír Štúr; Ivan Štúr; Michal Šulek; Petruška Šustrová; Elena Várossová; František Zahrádka; Ilja Zeljenka
  Autor fotografií použitých vo filme: Radek Bajgar; Radovan Boček; Radovan Bejšovec; Michal Krumphanzl; Peter Matička; Stanislav Peška; František Petrák; Herbert Slavík; Jan Šibík; Daniel Šperl; Miloš Vančo; Vladimír Vavrek; František Zvardoň; Richard Krivda; Ján Fajnor; Peter Mojžiš
  Rešerše: Viliam Jablonický; Andrej Stankovič; Marta Šímová; Pavel Taussig
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.14.07.2023)
  Kategória
  dokumentárny film
  Papierové hlavy

  Heslo

  Papierové hlavy [film] (1995)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - dokumentárny film - iná súvislosť
  Katalóg SFÚ
  (2) - monografie
  (3) - fotografie z filmu
  (1) - fotozbierka
  (3) - filmové plagáty
  (2) - plagáty podujatia
  (3) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (3) - jednotka z archívneho fondu
  (104) - články
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (depozitné)
  (55) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.