Slovenská filmová databáza

Krvavá pani

 1. Réžia
  lupa Kubal, Viktor
  Výroba
  lupa Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1980
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (74 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, výtvarné návrhy, animácia, Viktor Kubal; kamera, Otto Geyer; hudba, Juraj Lexmann ; dramaturgia, Rudolf Urc ; strih, Marta Solárová ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Pavol Forisch ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, František Belfín ; spolupracovali, Ján Čirka, Mária Braunsteinerová, Anna Kubalová, Zuzana Kurimská, Štefan Lapuník [Štefan Martauz], Tibor Laky
  Účinkujúci
  interpret komentára, Jela Lukešová
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Animovaný film o zločine a láske inšpirovaný historickou legendou o krutej Čachtickej panej. Na pozadí romantického ľúbostného príbehu s prvkami komiky i tragiky je zachytený večný boj dobra so zlom.
  An animated cartoon about love and cruelty inspired by the legend about the Bloody lady of the Čachtice castle. On the background of a romantic story the never-ending conflict of good and evil is depicted.
  PH – všeobecné (tematické)
  lupa slovenské animované filmy
  PH – druh, žáner, forma
  lupa animované filmy
  lupa filmy pre kiná
  lupa klasická animácia
  lupa dlhometrážne filmy
  lupa 35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19780830
  rozpočet v sume 2,895.997,- Kčs
  prvý filmovací deň 19791112
  posledný filmovací deň 19800715
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19800820
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19800926
  Poznámky
  Údaj o autorovi komentára doplnený podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Spracovali Laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovnenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The bloody lady [eng]
  preklad názvu: Verszomjas asszony [hun]
  preklad názvu: Krwawa dama [pol]
  Názov diela (heslo)
  lupa Krvavá pani [film] (1980)
  Štáb
  Réžia: lupa Viktor Kubal
  Námet: lupa Viktor Kubal
  Scenár: lupa Viktor Kubal
  Autor komentára: lupa Viktor Kubal
  Kamera: lupa Otto Geyer
  Hudba: lupa Juraj Lexmann
  Výtvarné návrhy: lupa Viktor Kubal
  Animácia: lupa Viktor Kubal
  Dramaturgia: lupa Rudolf Urc
  Strih: lupa Marta Solarová
  Zvuk: lupa Alexander Pallós
  Vedúci výroby: lupa Pavel Forisch
  Spolupracovali: lupa Ján Čirka; lupa Mária Braunsteinerová; lupa Anna Kubalová; lupa Zuzana Kurimská; lupa Štefan Martauz; lupa Tibor Laky
  Interpret komentára: lupa Jela Lukešová
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: lupa František Belfín
     Hudbu nahral: lupa Filmový symfonický orchestr
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.29.09.2017)
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ugsc
  Kategória
  animovaný film
  Krvavá pani


  Video

  UKÁŽKA -

  Ukážka z filmu Krvavá pani (1980).

  Prílohy

   Heslo

   lupa Krvavá pani [film] (1980)
   Slovenská filmová databáza
   lupa (2) - dokumentárny film
   Katalóg SFÚ
   lupa (17) - fotografie z filmu
   lupa (1) - negatívy fotografií z filmu
   lupa (1) - fotozbierka
   lupa (1) - filmové plagáty
   lupa (2) - plagáty podujatia
   lupa (2) - leták
   lupa (2) - DVD - iná súvislosť
   lupa (1) - DVD
   lupa (1) - dok. zložka (filmu)
   lupa (6) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
   lupa (5) - zmluvy (príprava filmu)
   lupa (3) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
   lupa (2) - rozpočty filmu
   lupa (3) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
   lupa (11) - denné správy o realizácii filmu
   lupa (28) - zmluvy (výroba filmu)
   lupa (3) - vyúčtovania filmu
   lupa (3) - titulkové listiny filmu
   lupa (2) - komentáre filmu
   lupa (2) - výrobné listy filmu
   lupa (185) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
   lupa (1) - distribučné listy
   lupa (1) - presskit
   lupa (1) - jednotka z archívneho fondu
   lupa (29) - články
   lupa (3) - filmové kópie (distribučné)
   lupa (1) - filmové kópie (konzervačné)
   lupa (11) - filmové nosiče (archívne)
   lupa (1) - digitálne nosiče (archívne)