Slovenská filmová databáza
 1. Štábréžia, Juraj Nvota ; námet, scenár, Peter Pišťanek, Marian Urban ; kamera, Diviš Marek ; hudba, Ľubica Malachovská Čekovská ; producent, Marian Urban ; koproducenti, Helena Uldrichová (vedúca Česká televize Filmové centrum), Zdeněk Skaunic (Filmové ateliéry), Tibor Búza (RTVS), Marek Urban (UN FILM), Peter Neveďal (Filmpark production), Marek Mackovič (Filmpark production) ; dramaturgia, Magdaléna Glasnerová (RTVS), Kristián Suda (Česká televize) ; dramaturgická spolupráca, Ján Gogola ; hlavný dramaturg ČT, Jaroslav Sedláček ; šéfdramaturg RTVS, Jana Kákošová ; architekt, Pavol Andraško ; návrhy kostýmov, Simona Vachálková ; masky (supervízia), Juraj Steiner ; umelecký maskér, Zuzana Paulini ; strih, Alois Fišárek ; zvuk a dizajn zvuku, Peter Gajdoš ; asociovaná producentka, Olga Raitoralová ; výkonní producenti, Jana Horáková, Jaroslav Kučera (Česká televize), Ivana Kurincová (RTVS) ; vedúci produkcie, Radoslav Bolek (Filmové ateliéry), Jiří Koštýř (Česká televize), Hana Matisová (RTVS) ;
  Účinkujúciherci: Richard Labuda (Peter Achberger), Milan Lasica (starý otec Achberger), Libuše Šafránková (stará mama Achbergerová), Ondřej Vetchý (major Bašta), Szidi Tóbiás (učiteľka Vernerová), Milan Ondrík (telocvikár Tomko ), Ady Hajdu (riaditeľ školy), Ondřej Malý (dôstojník Reim), Miroslav Noga (Glanz), Robert Roth (Kolár), Alexander Bárta (Petrov otec), Slávka Halčáková (Petrova mama), Jana Oľhová (súdružka), Christopher Pauliny (Ferko Glanz), Tamara Fischer (Helena Kraščičová), Gregor Hraška (Jaro Bašta), Tomáš Florek (Janko Kolár),Viktor Stupka (Edo Ďžudák), Matylda Homolová (Alenka), Erik Bekeš (Juro Bašta), Martin Hrevuš (Kremničan), Tomáš Samko (Šalgovič), Adam Praskač (Práskač), David Pašš (Karolko), Zita Furková (Poldína Batajová), Zuzana Konečná (učiteľka Šišoláková), Petra Vajdová (telocvikárka Vaľová), Jan Mazák (dôstojník Čech), Marián Labuda ml. (dôstojník Slovák),Richard Autner (desiatnik Preiss), Michal Koleják, Martin Kochan, Michal Rosík (pohraničiari), Mária Breinerová (Glanzová), Lenka Janíková (Baštová) Ingrid Ištóková (Kraščičová), Vladimír Zboroň (Kraščič), Mária Landlová (Kolárová),Martin Škoda (Paľo Kolár), Mária Čubová (Žofka Baštová), Peter Pišťanek (Bataj), Patrik Pauliny, Lukáš Hajdúch, Lea Fischer, Viktória Floreková, Matej Mička, Michal Ďurica, Marián Charvát, Lumír Kunc, Martin Gazík, Peter Kallo, Jozef Šnobl, Marek Urban, Vladimír Nemčok, Richard Adámek, Alex Angelo, Alario Michal Bednár, Martin Blaha, Kryštof Čierňava, Lukáš Hipp, Gregor Železník, Nina Gabková, Júlia Matonová, Romana Ružeková, Ema Mikuškovičová, Klárka Mračková, Viktória Vaculová, Rebecca Horváthová, Ivana Grófiková, Slavomír Koledzaj, Matej Koledzaj, Mariana Bednáriková, Jozef Grígeľ, Adam Babušek, Zorko Zita, Marek Stolárik, Marián Janík, Michal Pospíšil, Dárius Imrich Tóth, Ivan Trenčanský, Sebastián Nvota, Marína Nvotová, Maxim Urban, Tomáš Gavenda, Tereza-Laura Pifflová, Karolína-Romana Pifflová, Anna Mihályová, Jakub Čulík, Natália Koritková, Marek Jurčišin, Vladimír Pitko, Ľubomír Piteľka, Ján Michael Koritko, Lucie Jeřábková, Ján Herceg, Laura Suchá, Jozef Kožár, Ján Danko, Marián Baláž, Martin Benkovič, Richard Pospíšil, U.M., nahovorili - Lujza Garajová Schrámeková, Zuzana Martinková, Aleksandr Krzystof Widera, Werner Bozidar Widera, Gregorz Widera, Barbara Szotek – Stonawska, Zuzana Znášiková
  Produkčná spoločnosť ALEF FILM & MEDIA
  Česká televize
  Filmové ateliéry (Zlín, Česko)
  Rozhlas a televízia Slovenska
  UN FILM
  Filmpark production
  KrajinaSlovensko, Česká republika
  Pôvodný formátfarebný, zvukový ; DCP
  Pôvodný čas trvania102 min.
  Pôvodný jazykslovenčina
  Rok výroby2014
  Žáner hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové drámy
  dlhometrážne filmy
  AnotáciaRodinný film na pomedzí drámy a komédie sa zameriava predovšetkým na svet detských hrdinov - syna komunistického funkcionára a malého rukojemníka rodičov, ktorí emigrovali na Západ v polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia. Kamarátstvo, prvé veľké objavy, lásky, súboje znepriatelených bánd a veľké očakávania sú konfrontované s realitou „veľkáčského“ sveta. Ťažko pochopiteľná, bizarná až absurdná realita vzťahov a postojov dospelých, labyrint čudných slov, skutkov, prejavov, ale aj také nepochopiteľné úkazy, akými sú pre dieťa politika, emigrácia, ale aj zrada a smrť privedú malého rukojemníka ku grotesknému rozhodnutiu. (presskit k filmu)
  ZdrojSlovenský filmový ústav
Slovenská filmová databáza