Slovenská filmová databáza
 1. Štábréžia, námet, scenár, Peter Krištúfek ; kamera, Peter Šantavý ; producent, Patrik Pašš ; dramaturgia, Peter Rankov ; strih, Marián Petro ; zvuk, Ladislav Kiprich ; vedúci výrobného štábu, Mária Vaneková ; asistent kamery, Peter Zubaľ, Maroš Sekej, Marián Čenger ; asistent produkcie, Ludmila Fiťková ; osvetľovač, Peter Zubaľ ; jimmy jib, Daniel Nosek ; asistent jimmy jib, František Adamkovič ; mixáž zvuku, Juraj Solan
  Účinkujúciúčinkovali, Ivan Štrpka, Zdenka Krejčová, Andrej Šeban, Oskar Rózsa, Pavel Daněk, Fedor Frešo, Marián Varga, Ľubomír Stankovský, Martin Karvaš, Richard Kroczek ml., Radek Pastrňák, Rudolf Březina, Vladimír Mišík, Jiří Černý, Juraj Solan, Jakub Ursiny, Soňa Ursinyová, Liubo Dezider Ursiny, Eva Rosenbaumová, Elana Ursinyová, Dušan Mitana, Peter Zajac, Alta Vášová, Marián Jaslovský, Juraj Lihosit, Marián Urban
  Produkčná spoločnosť TRIGON PRODUCTION
  Slovenský filmový ústav (1999 -) (Bratislava, Slovensko)
  KrajinaSlovensko
  Pôvodný formátfarebný, zvukový ; DVD
  Pôvodný čas trvaniacca min.
  Pôvodný jazykslovenčina
  Rok výroby2008
  Žáner dokumentárne filmy
  ZdrojSlovenský filmový ústav
Slovenská filmová databáza