Slovenská filmová databáza
 1. Štábréžia, námet, scenár, Ján Zeman ; kamera, Alexander Strelinger ; hudba, Svetozár Stračina ; dramaturgia, Rudolf Urc ; strih, Margita Černáková ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Eduard Galbavý ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Miroslav Šmíd ; spolupracovali, Jaroslav Soukup, Erna Lackovičová, Jana Novotná, Zdena Vilímovská
  Účinkujúciherci: Jaroslava Schallerová, Lucie Žulová, Magda Weigertová
  KrajinaSlovensko [Československo]
  Pôvodný formátčiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Pôvodný čas trvania21 min.
  Pôvodný jazykslovenčina
  Rok výroby1973
  Žáner hrané filmy
  filmy pre kiná
  stredometrážne filmy
  35 mm filmy
  AnotáciaFilmový fejtón z atraktívneho prostredia veľkého medzinárodného letiska.
  ZdrojSlovenský filmový ústav
  Letušky

Slovenská filmová databáza