Slovenská filmová databáza
 1. Matka a dieťa. [7. časť]

  Názov časti
  Dieťa v druhom roku života
  Réžia
  Kaboš, Ladislav
  Rok výroby
  1986
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (20 min. 38 sek.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Ladislav Kaboš; kamera, Vladimír Holloš ; dramaturgia, Josef Kolber ; strih, Ľudovít Labík ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Peter Drobka ; odborná spolupráca, Marta Ďurčanská, Erika Habiňáková
  Účinkujúci
  interpret komentára, Vladimír Durdík ml.
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Siedmy diel zo seriálu o starostlivosti o dieťa, ktorý sa zaoberá výchovou dieťaťa v druhom roku života.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne seriály
  starostlivosť o deti
  rodičovstvo
  rodinná výchova
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  časti z dokumentárnych seriálov
  objednávkové filmy
  zdravotnícke filmy
  osvetové filmy
  stredometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19860516
  rozpočet v sume 254.992,- Kčs
  prvý filmovací deň 19860520
  posledný filmovací deň 19860611
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19860630
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19860630
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorovi námetu, autorovi komentára a o interpretovi komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Spracovali Laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  Vývin a starostlivosť o dieťa 7
  Názov diela (heslo)
  Matka a dieťa [film]. [7. časť], Dieťa v druhom roku života (1986)
  Štáb
  Réžia: Ladislav Kaboš
  Námet: Ladislav Kaboš
  Scenár: Ladislav Kaboš
  Autor komentára: Ladislav Kaboš
  Kamera: Vladimír Holloš
  Dramaturgia: Josef Kolber
  Strih: Ľudovít Labík
  Zvuk: Eduard Palček
  Vedúci výroby: Peter Drobka
  Odborná spolupráca: Marta Ďurčanská; Erika Habiňáková
  Interpret komentára: Vladimír Durdík, ml.
  Katalogizácia
  SFU, 20.04.2011 ; AACR2 (rev.28.10.2015)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Matka a dieťa. [7. časť]

  Heslo

  Matka a dieťa [film]. [7. časť], Dieťa v druhom roku života (1986)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - výrobné listy filmu
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
Slovenská filmová databáza