Slovenská filmová databáza

 1. 60%

  Réžia
  Čech, Vladimír
  Rok výroby
  1963
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (9 min. 11 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, scenár, autor komentára, Vladimír Čech; námet, Vladimír Čech, Alexander Strelinger; kamera, Jozef Ružička ; strih, Stanislava Jendraššáková ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Ondrej Olšavský ; odborná spolupráca, Eva Jozlová
  Účinkujúci
  interpreti komentára, Ján Klimo, Dionýz Hirko, Hana Rendeková, Bohuš Záhorský
  Jazyk
  slovenčina, čeština
  Anotácia
  Dokumentárny film o problémoch učňovského dorastu v Československu.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  stredné školy
  mládež
  učni
  študenti a študentky
  budovy študentských domovov
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  objednávkové filmy
  filmy o mládeži
  sociologické filmy
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19640120
  rozpočet v sume 125.697,61 Kčs
  prvý filmovací deň 19640213
  posledný filmovací deň 19640320
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19640404
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19640505
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19640508
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autoroch námetu, autorovi komentára a o interpretoch komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobilo Štúdio krátkych filmov Tvorivá skupina dokumentárneho filmu Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Podľa výrobného listu bol film vyrobený pre Odborový a vývojový ústav pre výstavbu školských a kultúrnych zariadení v Prahe.
  Názov diela (heslo)
  60% [film] (1963)
  Štáb
  Réžia: Vladimír Čech
  Námet: Vladimír Čech; Alexander Strelinger
  Scenár: Vladimír Čech
  Autor komentára: Vladimír Čech
  Kamera: Jozef Ružička
  Strih: Stanislava Jendraššáková
  Zvuk: Alexander Pallós
  Vedúci výroby: Ondrej Olšavský
  Odborná spolupráca: Eva Jozlová
  Interpreti komentára: Ján Klimo; Dionýz Hirko; Hana Rendeková; Bohuš Záhorský
  Katalogizácia
  SFU, 08.07.2005 ; AACR2 (rev.26.01.2017)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film


  Heslo

  60% [film] (1963)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)