Slovenská filmová databáza
 1. [Mlieko]. 1. šot

  Rok výroby
  1972
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Obzor : mesačník zaujímavostí. 6/1972. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov korporácie
  Majetok stálej celoštátnej poľnohospodárskej výstavy Nitra
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  poľnohospodárstvo
  živočíšna výroba
  jednotné roľnícke družstvá
  mlieko
  chov hovädzieho dobytka
  mliekarenský priemysel
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Zvončín (Slovensko)
  Nitra (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom.
  Katalogizácia
  SFU, 27.01.2021 ; AACR2 (rev.27.01.2021)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza