Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Čermáková, Alena
  Výroba
  LEON Productions
  Alena Čermáková
  Rok výroby
  2015
  Krajina
  Slovensko
  Pôvodný nosič
  (94 min. 46 sek.) : farebný, čiernobiely, zvukový ; DCP
  Štáb
  réžia, Alena Čermáková; kamera, Henrich Bródy, Mario Homolka, Alena Čermáková; hudba, Ivan Čermák; producenti, Mario Homolka, Dávid Čorba ; dramaturgia, Mario Homolka ; strih, Peter Kotrha ; fotografie, Maňo Štrauch, Ivona Orešková ; grading, Henrik Filo ; zvuková postprodukcia, Marek Lacena, Martin Macko ; mixáž zvuku, Dušan Kozák, Bohumil Martinák ; výskum archívnych materiálov, Andrea Kristová, Zlatko Kubanovič, Ivana Pospíšilová
  Účinkujúci
  účinkujú, Anton Srholec, Alena Čermáková, Julka Hladká, Barbora Košíková, Michal Srholec, Ján Orosch, Anna Polcková, Zev Stiefel, Ján Figeľ, Andrej Kiska, Marek Eben, Iveta Radičová, František Mikloško, Štefan Hríb a ďalší
  Jazyk
  slovenčina, čeština, angličtina
  Anotácia
  Dokumentárny film o životnej ceste Antona Srholca, ktorý nikdy neopustil svoje zásady - milovať ľudí a Boha, napriek životným okolnostiam a bojovať za lepší svet uprostred pokazeného sveta.
  PH – osobné meno
  Srholec, Anton, 1929-2016
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  slovenskí kňazi
  slovenskí politickí väzni
  charitatívne organizácie
  bezdomovci
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  dlhometrážne filmy
  DCP
  Blu-ray Disc
  Výrobné a distribučné údaje
  premiéra 20151008
  Poznámky
  Ocenenie: víťazný film diváckeho hlasovania – 16. medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet Bratislava 2015
  Vo filme sú použité archívne zábery (televízna relácia Pošta pre teba).
  Súčasťou úvodných titulkov text: Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. (Mt 7:14).
  Súčasťou záverečných titulkov text: A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život, nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. (Jn 14:6).
  Súčasťou záverečných titulkov text: Film vznikal v rokoch 2007 až 2015.
  Súčasťou záverečných titulkov text: Ďakujeme Antóniovi za jeho otvorené srdce a božiu trpezlivosť po celý čas.
  Súčasťou záverečných titulkov text: Od roku 1990 je Anton Srholec z rozhodnutia bývalého trnavského arcibiskupa Mons. Jána Sokola bez pridelenej farnosti, v pastorácii na voľnej nohe.
  Súčasťou záverečných titulkov text: V roku 1992 americký prezident Bill Clinton pozval Antona Srholca na modlitbu s raňajkami za jeho záslužnú činnosť v prospech Cirkvi.
  Súčasťou záverečných titulkov text: Anton Srholec inicioval vznik pomníka Brána Slobody na počesť zavraždených na hraniciach komunistického Československa pri pokuse o útek.
  Súčasťou záverečných titulkov text: Pápež Benedikt XVI. udelil Antonovi Srholcovi osobitné apoštolské požehnanie k Antóniovým 80. narodeninám.
  Objekt starej samoväzby v Leopoldove sa od roku 2006 nevyužíva na výkon trestu.
  Do filmu poskytli archívne materiály: Anton Srholec s rodinou, 1960 – 1970 ; Ferdinand Mihálik, 1973 ; rodina Ota Makýša, 1973 ; Ondrej Krajňák, zábery z púte na Velehrade, 1985 ; televízia ITN, reportáž britskej nezávislej stanice, november 1989 ; RTVS, Kňaz bez fary, audio nahrávky, 1999 ; rodina Čermákovcov, 2007 ; TV Noe Ostrava, Pro vita mundi, audio nahrávka, 2008 ; Ústav pamäti národa, 2010 ; Maya, Pošta pre teba, 2010 ; W Press, Občianska kampaň Voľme opačným smerom, 2010 ; Česká televízia, Cena pamäti národa – Post Bellum, 2014.
  Fotografický archív: Anton Srholec a jeho rodina ; rodina Ota Makýša ; Ferdinand Minálik ; Mária Baranecová ; Saleziáni dona Bosca v Bratislave ; Ústav pamäti národa ; Zbor väzenskej a justičnej stráže, Leopoldov.

  Názov filmu, rok výroby a meno režisérky overené z titulkov filmu.

  Realizáciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.
  Názov diela (heslo)
  Anton Srholec [film] (2015)
  Štáb
  Réžia: Alena Čermáková
  Kamera: Henrich Bródy; Mario Homolka; Alena Čermáková
  Hudba: Ivan Čermák
  Producenti: Mario Homolka; Dávid Čorba
  Dramaturgia: Mario Homolka
  Strih: Peter Kotrha
  Fotografi: Maňo Štrauch; Ivona Orešková
  Grading: Henrik Filo
  Zvuková postprodukcia: Marek Lacena; Martin Macko
  Mix zvuku: Dušan Kozák; Bohumil Martinák
  Rešerše archívnych materiálov: Andrea Kristová; Zlatko Kubanovič; Ivana Pospíšilová
  Účinkujú: Anton Srholec; Alena Čermáková; Julka Hladká; Barbora Košíková; Michal Srholec; Ján Orosch; Anna Polcková; Zev Stiefel; Ján Figeľ; Andrej Kiska; Marek Eben; Iveta Radičová; František Mikloško; Štefan Hríb
  Katalogizácia
  SFU, 29.01.2016 ; AACR2 (rev.28.01.2021)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Anton Srholec

  Heslo

  Anton Srholec [film] (2015)
  Katalóg SFÚ
  (1) - monografie
  (1) - fotozbierka
  (1) - filmové plagáty
  (3) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (22) - články

Slovenská filmová databáza