Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Nvota, Juraj
  Výroba
  ALEF FILM & MEDIA
  Česká televize
  Filmové ateliéry (Zlín, Česko)
  Rozhlas a televízia Slovenska
  UN FILM
  Filmpark production
  Rok výroby
  2014
  Krajina
  Slovensko, Česká republika
  Pôvodný nosič
  (102 min.) : farebný, zvukový ; DCP
  Štáb
  réžia, Juraj Nvota; námet, scenár, Peter Pišťanek, Marian Urban; kamera, Diviš Marek; hudba, Ľubica Malachovská Čekovská; producent, Marian Urban; koproducenti, Helena Uldrichová (vedúca Česká televize Filmové centrum), Zdeněk Skaunic (Filmové ateliéry), Tibor Búza (RTVS), Marek Urban (UN FILM), Peter Neveďal (Filmpark production), Marek Mackovič (Filmpark production) ; dramaturgia, Magdaléna Glasnerová (RTVS), Kristián Suda (Česká televize) ; dramaturgická spolupráca, Ján Gogola ; hlavný dramaturg ČT, Jaroslav Sedláček ; šéfdramaturg RTVS, Jana Kákošová ; architekt, Pavol Andraško ; návrhy kostýmov, Simona Vachálková ; masky (supervízia), Juraj Steiner ; umelecký maskér, Zuzana Paulini ; strih, Alois Fišárek ; zvuk a dizajn zvuku, Peter Gajdoš ; asociovaná producentka, Olga Raitoralová ; výkonní producenti, Jana Horáková, Jaroslav Kučera (Česká televize), Ivana Kurincová (RTVS) ; vedúci produkcie, Radoslav Bolek (Filmové ateliéry), Jiří Koštýř (Česká televize), Hana Matisová (RTVS) ;
  Účinkujúci
  herci: Richard Labuda (Peter Achberger), Milan Lasica (starý otec Achberger), Libuše Šafránková (stará mama Achbergerová), Ondřej Vetchý (major Bašta), Szidi Tóbiás (učiteľka Vernerová), Milan Ondrík (telocvikár Tomko ), Ady Hajdu (riaditeľ školy), Ondřej Malý (dôstojník Reim), Miroslav Noga (Glanz), Robert Roth (Kolár), Alexander Bárta (Petrov otec), Slávka Halčáková (Petrova mama), Jana Oľhová (súdružka), Christopher Pauliny (Ferko Glanz), Tamara Fischer (Helena Kraščičová), Gregor Hraška (Jaro Bašta), Tomáš Florek (Janko Kolár),Viktor Stupka (Edo Ďžudák), Matylda Homolová (Alenka), Erik Bekeš (Juro Bašta), Martin Hrevuš (Kremničan), Tomáš Samko (Šalgovič), Adam Praskač (Práskač), David Pašš (Karolko), Zita Furková (Poldína Batajová), Zuzana Konečná (učiteľka Šišoláková), Petra Vajdová (telocvikárka Vaľová), Jan Mazák (dôstojník Čech), Marián Labuda ml. (dôstojník Slovák),Richard Autner (desiatnik Preiss), Michal Koleják, Martin Kochan, Michal Rosík (pohraničiari), Mária Breinerová (Glanzová), Lenka Janíková (Baštová) Ingrid Ištóková (Kraščičová), Vladimír Zboroň (Kraščič), Mária Landlová (Kolárová),Martin Škoda (Paľo Kolár), Mária Čubová (Žofka Baštová), Peter Pišťanek (Bataj), Patrik Pauliny, Lukáš Hajdúch, Lea Fischer, Viktória Floreková, Matej Mička, Michal Ďurica, Marián Charvát, Lumír Kunc, Martin Gazík, Peter Kallo, Jozef Šnobl, Marek Urban, Vladimír Nemčok, Richard Adámek, Alex Angelo, Alario Michal Bednár, Martin Blaha, Kryštof Čierňava, Lukáš Hipp, Gregor Železník, Nina Gabková, Júlia Matonová, Romana Ružeková, Ema Mikuškovičová, Klárka Mračková, Viktória Vaculová, Rebecca Horváthová, Ivana Grófiková, Slavomír Koledzaj, Matej Koledzaj, Mariana Bednáriková, Jozef Grígeľ, Adam Babušek, Zorko Zita, Marek Stolárik, Marián Janík, Michal Pospíšil, Dárius Imrich Tóth, Ivan Trenčanský, Sebastián Nvota, Marína Nvotová, Maxim Urban, Tomáš Gavenda, Tereza-Laura Pifflová, Karolína-Romana Pifflová, Anna Mihályová, Jakub Čulík, Natália Koritková, Marek Jurčišin, Vladimír Pitko, Ľubomír Piteľka, Ján Michael Koritko, Lucie Jeřábková, Ján Herceg, Laura Suchá, Jozef Kožár, Ján Danko, Marián Baláž, Martin Benkovič, Richard Pospíšil, U.M., nahovorili - Lujza Garajová Schrámeková, Zuzana Martinková, Aleksandr Krzystof Widera, Werner Bozidar Widera, Gregorz Widera, Barbara Szotek – Stonawska, Zuzana Znášiková
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Rodinný film na pomedzí drámy a komédie sa zameriava predovšetkým na svet detských hrdinov - syna komunistického funkcionára a malého rukojemníka rodičov, ktorí emigrovali na Západ v polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia. Kamarátstvo, prvé veľké objavy, lásky, súboje znepriatelených bánd a veľké očakávania sú konfrontované s realitou „veľkáčského“ sveta. Ťažko pochopiteľná, bizarná až absurdná realita vzťahov a postojov dospelých, labyrint čudných slov, skutkov, prejavov, ale aj také nepochopiteľné úkazy, akými sú pre dieťa politika, emigrácia, ale aj zrada a smrť privedú malého rukojemníka ku grotesknému rozhodnutiu. (presskit k filmu)
  PH – názov (diela)
  Král Šumavy (1959)
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  české hrané filmy
  slovenské koprodukčné filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové drámy
  dlhometrážne filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Borinka (Slovensko)
  Záhorská Ves (Slovensko) - železničná stanica, hrádza, areál fabriky, bytovka, dom
  Jablonové (Malacky, Slovensko) - železničná stanica
  Devínska Nová Ves (Bratislava, Slovensko) - škola, rybník, Sandberg, ulica
  Borinka (Slovensko) - dom, kino
  Marianka (Slovensko) - rybník
  Kaunertal (Rakúsko : ľadovec)
  Vysoká pri Morave (Slovensko) - krčma, domy, rybníky, pri kostole
  Výrobné a distribučné údaje
  prvý filmovací deň august 2013
  posledný filmovací deň apríl 2014
  Poznámky
  Copyright na filme: ALEF FILM & MEDIA s.r.o., Česká televize, Rozhlas a televízia Slovenska, Filmové ateliéry s.r.o., UN FILM s.r.o., Filmpark production s.r.o.

  Finančná podpora: Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
  Názov diela (heslo)
  Rukojemník [film] (2014)
  Štáb
  Réžia: Juraj Nvota
  Námet: Peter Pišťanek; Marian Urban
  Scenár: Peter Pišťanek; Marian Urban
  Kamera: Marek Diviš
  Hudba: Ľubica Čekovská
  Producent: Marian Urban
  Koproducenti: Helena Uldrichová; Zdeněk Skaunic; Tibor Búza; Marek Urban; Peter Neveďal; Marek Mackovič
  Dramaturgia: Magdaléna Glasnerová; Kristián Suda
  Dramaturgická spolupráca: Jan Gogola
  Hlavný dramaturg ČT: Jaroslav Sedláček
  Šéfdramaturg RTVS: Jana Kákošová
  Architekt: Pavol Andraško
  Návrhy kostýmov: Simona Vachálková
  Masky (supervízia): Juraj Steiner
  Umelecký maskér: Zuzana Paulini
  Strih: Alois Fišárek
  Zvuk: Peter Gajdoš
  Zvukový dizajn: Peter Gajdoš
  Asociovaný producent: Olga Raitolarová
  Výkonní producenti: Jana Horáková; Jaroslav Kučera; Ivana Kurincová
  Vedúci produkcie: Radoslav Bolek; Jiří Koštýř; Hana Matisová
  Účinkujúci – odkazy
  Richard Labuda | Peter Achberger
  Milan Lasica | starý otec Achberger
  Libuše Šafránková | stará mama Achbergerová
  Ondřej Vetchý | major Bašta
  Szidi Tóbiás | učiteľka Vernerová
  Milan Ondrík | telocvikár Tomko
  Vladimír Hajdu | riaditeľ školy
  Ondřej Malý | dôstojník Reim
  Miroslav Noga | Glanz
  Robert Roth | Kolár
  Alexander Bárta | Petrov otec
  Slávka Halčáková | Petrova mama
  Jana Oľhová | súdružka
  Christopher Michael Pauliny | Ferko Glanz
  Tamara Fischer | Helena Kraščičová
  Gregor Hraška | Jaro Bašta
  Tomáš Florek | Janko Kolár
  Viktor Stupka | Edo Džudák
  Matylda Homolová | Alenka
  Erik Bekeš | Juro Bašta
  Katalogizácia
  SFU, 10.11.2015 ; AACR2 (rev.16.10.2019)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film

  Heslo

  Rukojemník [film] (2014)
  Katalóg SFÚ
  (1) - katalógy zväzkové
  (1) - monografie
  (1) - fotozbierka
  (3) - filmové plagáty
  (1) - DVD
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (2) - literárne scenáre
  (33) - články
Slovenská filmová databáza