Slovenská filmová databáza
 1. [O starých ľuďoch]. 4. šot

  Rok výroby
  1966
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 51/1966. - 4. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  sociálna starostlivosť
  seniori
  domovy dôchodcov
  kluby dôchodcov
  penzia
  ankety
  dediny
  sliepky
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Stupava (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodných materiálov.
  Katalogizácia
  SFU, 21.07.2015 ; AACR2 (rev.26.07.2017)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza