Slovenská filmová databáza
 1. [V Tisovci namiesto vysokej pece postavili nový závod]. 1. šot

  Rok výroby
  1967
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 37/1967. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov (diela)
  Posledný odpich (1966)
  PH – osobné meno
  Takáč, Samuel, 1911-1981
  PH – názov korporácie
  Strojstav (Tisovec, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  hutnícky priemysel
  hutníci
  odpich železa
  vysoké pece
  strojársky priemysel
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Tisovec (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodných materiálov.
  Katalogizácia
  SFU, 26.05.2015 ; AACR2 (rev.22.08.2017)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza