Slovenská filmová databáza
 1. [Veľká cena Zpravodajského filmu v sánkovaní]. 4. šot

  Rok výroby
  1967
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 11/1967. - 4. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Kamenický, Štefan, 1932-2009
  Plítková, Marcela, 1940-
  Forisch, Pavel, 1930-2019
  Alman, Miroslav
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  film
  slovenská kinematografia
  spravodajské filmy
  športy
  športové súťaže
  jazda na saniach
  deti
  ceny a vyznamenania
  lyže
  snehuliaci
  sneh
  vrchy
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Belianske Tatry (Slovensko)
  Ždiarske vidly (Slovensko : vrchol)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodných materiálov.
  Katalogizácia
  SFU, 18.05.2015 ; AACR2 (rev.11.12.2018)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza