Slovenská filmová databáza
 1. [Žatva a výkup obilia na východnom Slovensku]. 1. šot

  Rok výroby
  1960
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 34/1960. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Demko, Ján
  Slivka, Ladislav
  PH – názov korporácie
  Jednotné roľnícke družstvo (Ťahanovce, Slovensko)
  Jednotné roľnícke družstvo (Čečejovce, Slovensko)
  Jednotné roľnícke družstvo (Trebišov, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  poľnohospodárstvo
  jednotné roľnícke družstvá
  rastlinná výroba
  žatva obilnín
  mlatba
  výkup obilia
  poľnohospodárske stroje a zariadenia
  kombajny
  traktory
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Čečejovce (Slovensko)
  Trebišov (Slovensko)
  Košice (Slovensko)
  Ťahanovce (Košice, Slovensko)
  Katalogizácia
  SFU, 03.12.2014 ; AACR2 (rev.02.02.2017)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza