Slovenská filmová databáza
 1. [Najlepší kombajn]. 2. šot

  Rok výroby
  1960
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 31/1960. - 2. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov korporácie
  Štátny majetok (Bajč, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  poľnohospodárstvo
  rastlinná výroba
  obilninárstvo
  žatva obilnín
  poľnohospodárske stroje a zariadenia
  kombajny
  kombajn Patriot
  kombajn Vistula
  skúšobné jazdy kombajnov
  skúšobné komisie
  štátne majetky
  obilné polia
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bajč (Slovensko)
  Katalogizácia
  SFU, 01.12.2014 ; AACR2 (rev.25.07.2022)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza