Slovenská filmová databáza

 1. [Ako využívame pracovný čas?]. 1. šot

  Rok výroby
  1975
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 46/1975. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Dobiš, Igor, 1941-2019
  Piroh, Ján, 1946-2003
  Kováčik, Jozef, 1935-2014
  Koiš, Rudolf
  Kozár, Augustín, 1919-[?]
  PH – názov korporácie
  Výskumný ústav bezpečnosti práce
  Bučina (Zvolen, Slovensko)
  OZETA (Trenčín, Slovensko)
  SLOVAKOTEX (Trenčín, Slovensko)
  Slovensko (Československo). Ministerstvo práce a sociálnych vecí SSR
  Bratislava hlavná stanica (železničná stanica)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  práca
  pracovný čas
  pracovná morálka
  pracovné podmienky
  pracovné absencie
  racionalizácia práce
  socialistické súťaženie
  Brigáda socialistickej práce
  drevospracujúci priemysel
  odevný priemysel
  textilný priemysel
  električky
  cestovné lístky
  novinové stánky
  zametanie ulíc
  zváranie
  turbíny
  žeriavy
  hutníci
  vysoké pece
  zdravotníctvo
  zdravotnícke zariadenia
  operačné sály
  zdravotné operácie
  lekári
  zdravotné sestry
  železničná doprava
  železničné stanice
  vlaky
  jasle
  deti
  reštaurácie
  čašníci
  elektrotechnický priemysel
  elektrotechnika
  trhy
  kancelárie
  obchodné strediská
  obchody
  kaviarne
  kávové šálky
  káva
  fajčenie cigariet
  bufety
  finančné inštitúcie
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislavský hrad (Slovensko)
  Bratislava (Slovensko)
  Most SNP (Bratislava, Slovensko)
  Špitálska ulica (Bratislava, Slovensko)
  Zvolen (Slovensko)
  Trenčín (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Katalogizácia
  SFU, 01.04.2014 ; AACR2 (rev.05.12.2019)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot