Slovenská filmová databáza
 1. [Nové sociálne opatrenia]. 2. šot

  Rok výroby
  1975
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 21/1975. - 2. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Orth, Štefan, 1917-1992
  Kalčík, Viliam
  Dvorský, Augustín
  Golonka, Jozef, st.
  PH – názov korporácie
  Kablo Bratislava
  Jednotné roľnícke družstvo (Záhorská Bystrica, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  sociálna starostlivosť
  penzia
  elektrotechnický priemysel
  jednotné roľnícke družstvá
  opravy traktorov
  domovy dôchodcov
  seniori
  šach
  krížovky
  spoločenské hry
  pitie kávy
  kávové šálky
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Záhorská Bystrica (Bratislava, Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom.
  Katalogizácia
  SFU, 20.03.2014 ; AACR2 (rev.15.05.2018)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza