Slovenská filmová databáza

 1. [V auguste 1944 vzniklo prvé oslobodené územie Československej republiky]. 1. šot

  Rok výroby
  1974
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 30/1974. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  dejiny Slovenska
  druhá svetová vojna, 1939 - 1945
  Slovenské národné povstanie, 1944
  dediny
  dedinčania
  národnooslobodzovacie hnutie
  partizánske hnutie
  československý odboj, 1939-1945
  výstavy na Slovensku
  pamätné tabule
  pamätníky
  sliepky
  konské záprahy
  drevené vozy
  seno
  pionieri
  hroby
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Sklabiňa (Slovensko)
  Turiec (Slovensko)
  Kantorská dolina (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Katalogizácia
  SFU, 13.02.2014 ; AACR2 (rev.19.04.2018)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot