Slovenská filmová databáza
 1. [Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sme navštívili...]. 1. šot

  Rok výroby
  1972
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 10 1972 [10/1972]. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Forischová, Anna, 1926-1973
  Rendeková, Hana
  Francisci, Ondrej, 1915-1985
  Mrázik, Ján, 1914-[?]
  Kóňa, Miloslav
  PH – názov korporácie
  OZETA (Trenčín, Slovensko)
  Calex (Zlaté Moravce, Slovensko)
  Československý rozhlas Bratislava. Detský spevácky zbor
  Jednotné roľnícke družstvo (Hrnčiarovce, Slovensko)
  Jednotné roľnícke družstvo (Vrbové, Slovensko)
  Obchodný a obytný dom Manderla (Bratislava, Slovensko)
  Komunálne služby (Bratislava, Slovensko)
  Bratislavský hrad (Bratislava, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  významné dni
  Medzinárodný deň žien
  odevný priemysel
  strojársky priemysel
  poľnohospodárstvo
  chov hydiny
  vajcia
  jednotné roľnícke družstvá
  komunálne služby
  ženy družstevníčky
  ženy robotníčky
  ženy úradníčky
  matky
  základné školy
  učitelia a učiteľky
  šijacie stroje
  ubytovne
  zváranie
  sústruženie
  čistiarne a práčovne
  kaderníctva
  kozmetické salóny
  detské kočíky
  deti
  novorodenci
  pôrodníctvo
  materské školy
  klavíre
  obchody
  telefónne ústredne
  spevácke zbory
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Trenčín (Slovensko)
  Zlaté Moravce (Slovensko)
  Vrbové (Slovensko)
  Hrnčiarovce nad Parnou (Slovensko)
  Bratislava (Slovensko)
  Špitálska ulica (Bratislava, Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom.
  Katalogizácia
  SFU, 21.11.2013 ; AACR2 (rev.05.03.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza