Slovenská filmová databáza

 1. [Okres Žilina]. 1. šot

  Rok výroby
  1971
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 43 1971 [43/1971]. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Kiša, Július
  Šerík, Jakub, 1908-1988
  Kováčik, Jozef, 1935-2014
  PH – názov korporácie
  Vysoká škola železničná (Žilina, Slovensko)
  Kinex (Bytča, Slovensko)
  SVETOM. výrobné družstvo (Veľké Rovné, Slovensko)
  Miestny národný výbor (Lutiše, Slovensko)
  Žilina (železničná stanica)
  Závody valivých ložísk (Žilina, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  dejiny miest
  umelecké remeslá
  drotárstvo
  výšivkárstvo
  ľudová architektúra
  drevenice
  výrobné družstvá
  školstvo
  základné školy
  vysoké školy
  národné výbory
  stavebný priemysel
  výstavby ciest
  letiská
  sídliská
  doprava
  železničná doprava
  železničné stanice
  železničné trate
  veda a výskum
  autobusová doprava
  autobusové stanice
  autobusy
  konské záprahy
  elektrické lokomotívy
  železničné výhybky
  nákladné automobily
  Tatra 603
  šijacie stroje
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Žilina (Slovensko : okres)
  Žilina (Slovensko)
  Vrátna dolina (Slovensko)
  Čičmany (Slovensko)
  Dlhé Pole (Slovensko)
  Bytča (Slovensko)
  Považský Chlmec (Žilina, Slovensko)
  Lutiše (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Katalogizácia
  SFU, 09.09.2013 ; AACR2 (rev.08.01.2018)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot