Slovenská filmová databáza
 1. Cesta Magdalény Robinsonovej

  Réžia
  Šulík, Marek
  Výroba
  Miroslava Trizmová Mgr. RAMI Agencia
  Slovenský filmový ústav (1999 -) (Bratislava, Slovensko)
  Rok výroby
  2008
  Krajina
  Slovensko
  Pôvodný nosič
  (39 min. 14 sek.) : farebný, zvukový
  Štáb
  réžia, scenár, Marek Šulík; námet, Vladimír Trifonov; kamera, Tomáš Stanek; hudba, Martin Burlas; producent, Mira Trizmová ; dramaturgický supervízor, Mario Homolka ; strih, trikové zábery, Marek Šulík ; zvuk, Dušan Kozák ; fotograf, Lucia Nimcová ; zvukár, Martin Janušica ; trikový konzultant, Michal Struss ; preklad do anglického jazyka, Zuzana Flašková ; preklad do francúzskeho jazyka, Mária Ferenčuhová
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Slovenská fotografka Magdaléna Robinsonová počas Slovenského štátu stratila svojich rodičov a prežila utrpenie koncentračných táborov. Po desaťročiach s hrôzou sleduje opätovný záujem časti slovenskej verejnosti o ľudácke myšlienky a adoráciu politických predstaviteľov Slovenského štátu. Pýta sa, aký zmysel malo utrpenie obetí nacizmu, ak spoločnosť ostáva nepoučená. Film je reakciou na relativizáciu fašistických zločinov a zločincov v slovenskom éteri.
  PH – osobné meno
  Robinsonová, Magdaléna, 1924-2006
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  slovenské fotografky
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  stredometrážne filmy
  Poznámky
  Pred úvodnými titulkami text: Tento film venujeme všetkým, ktorí sú hrdí navojnový Slovenský štát a jeho politických predstaviteľov.
  Ocenenie: Zvláštna cena poroty - 6. festival slobôd Brusel 2009 (Belgicko)

  Film vznikol s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
  Film ďalej finančne podporili: Nadácia EZRA, Ústredný zväz židovských náboženských obcí, Múzeum židovskej kultúry, Tatra banka.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The journey of Magdalena Robinson [eng]
  Názov diela (heslo)
  Cesta Magdalény Robinsonovej [film] (2008)
  Štáb
  Réžia: Marek Šulík
  Námet: Vladimír Trifonov
  Scenár: Marek Šulík
  Kamera: Tomáš Stanek
  Hudba: Martin Burlas
  Producent: Miroslava Trizmová
  Dramaturgický supervízor: Mario Homolka
  Strih: Marek Šulík
  Zvuk: Dušan Kozák
  Zvukár: Martin Janušica
  Fotograf: Lucia Nimcová
  Trikové zábery: Marek Šulík
  Trikový konzultant: Michal Struss
  Preklad do angličtiny: Zuzana Flašková
  Preklad do francúzštiny: Mária Ferenčuhová
  Katalogizácia
  SFU, 05.05.2009 ; AACR2 (rev.03.11.2022)
  Kategória
  dokumentárny film

  Heslo

  Cesta Magdalény Robinsonovej [film] (2008)
  Katalóg SFÚ
  (1) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (9) - články

Slovenská filmová databáza