Slovenská filmová databáza
 1. [Alexandrovov súbor tancuje vojenský tanec]. 5. šot

  Rok výroby
  1951
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 27 / 51 [27/1951]. - 5. šot
  Jazyk
  čeština
  PH – názov korporácie
  Ansambl' pesni i pljaski Sovetskoj Armii
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty z Čiech a Moravy
  kultúra
  tanečné vystúpenia
  armádne tanečné súbory
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Loučky (Česko)
  Poznámky
  Komentár v češtine. Šot neobsahuje preklad cudzojazyčného komentára do slovenčiny (titulky).

  Názov šotu dodaný katalogizátorom.
  Autori šotu neznámi.
  Katalogizácia
  SFU, 24.03.2009 ; AACR2 (rev.28.06.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza