Slovenská filmová databáza
 1. [Terstský problém vyriešený?]. 5. šot

  Rok výroby
  1946
  Krajina
  [Krajina neznáma]
  Pôvodný nosič
  (49 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Československé filmové noviny. 31. (17.) [31/1946]. - 5. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov korporácie
  Prístav (Terst, Taliansko)
  Synagóga (Terst, Taliansko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty z Talianska
  politika
  politické nepokoje
  medzinárodné vzťahy
  demonštrácie
  medzinárodné konferencie
  lode
  prístavy
  tanky
  vojaci
  vojenské uniformy
  obrnené vozidlá
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Terst (Taliansko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Katalogizácia
  SFU, 19.05.2006 ; AACR2 (rev.08.06.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
  Odkazy
  Cyklus:
Slovenská filmová databáza