Slovenská filmová databáza
 1. [Básnik Ivan Krasko a ľudový umelec Ferdiš Kostka národnými umelcami]. 1. šot

  Rok výroby
  1946
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (57 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Československé filmové noviny. 31. (17.) [31/1946]. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Kostka, Ferdiš, 1878-1951
  Krasko, Ivan, 1876-1958
  PH – názov korporácie
  Mestský park (Piešťany, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  kultúra
  literatúra
  slovenská poézia
  umelecká keramika
  hrnčiarstvo
  slovenskí spisovatelia
  slovenskí výtvarní umelci
  národný umelec (ocenenie)
  životné jubileá
  parky
  stromy
  keramické krčahy
  keramické ateliéry
  hrnčiarske kruhy
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Piešťany (Slovensko)
  Sad Andreja Kmeťa (Piešťany, Slovensko : park)
  Stupava (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Katalogizácia
  SFU, 19.05.2006 ; AACR2 (rev.07.06.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
  Odkazy
  Cyklus:

Slovenská filmová databáza