Heslár SFÚ

 1. slovenská poézia

  Variant(y) hesla
  slovenská lyrika [slo]
  Pozri tiež
  literatúra [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU, 30.10.2009 (rev.30.10.2013)
  Typ hesla
  predmetové heslo

  Slovenská filmová databáza
  (1) - dokumentárny film
  (1) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (5) - umelecká literatúra