Slovenská filmová databáza
 1. Zuzana Paulechová

  Réžia
  Kaboš, Ladislav
  Rok výroby
  1986
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (cca 22 min.) : farebný, zvukový ; video
  Štáb
  réžia, námet, scenár, Ladislav Kaboš; kamera, Martin Roll ; dramaturgia, Marián Zachar ; strih, Dalimír Líška ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Peter Drobka ; odborná spolupráca, Milan Šustek
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Film z cyklu Vynikajúci hudobní interpreti o klaviristke Zuzana Paulechová.
  PH – osobné meno
  Niederdorfer-Paulechová, Zuzana, 1963-
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  hudba
  slovenskí hudobníci
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  objednávkové filmy
  filmové portréty
  stredometrážne filmy
  video
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19860425
  rozpočet v sume 118.560,- Kčs
  prvý filmovací deň 19860602
  posledný filmovací deň 19860606
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19860630
  1. kombinovaná kópia video vytvorená dňa: 19860630
  Poznámky
  TITUL SA NENACHÁDZA VO FONDE SFÚ.

  Údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobilo Štúdio video a animovaných filmov.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.

  Údaj o minutáži doplnený katalogizátorom prepočtom metráže uvedenej na výrobnom liste.
  Názov diela (heslo)
  Zuzana Paulechová [film] (1986)
  Štáb
  Réžia: Ladislav Kaboš
  Námet: Ladislav Kaboš
  Scenár: Ladislav Kaboš
  Kamera: Martin Roll
  Dramaturgia: Marián Zachar
  Strih: Dalimír Líška
  Zvuk: Eduard Palček
  Vedúci výroby: Peter Drobka
  Odborná spolupráca: Milan Šustek
  Katalogizácia
  SFU, 09.09.2005 ; AACR2 (rev.19.08.2015)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film

  Heslo

  Zuzana Paulechová [film] (1986)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - jednotka z archívneho fondu
Slovenská filmová databáza