Slovenská filmová databáza
 1. "...keby len tie dva roky života!"

  Réžia
  Andreánsky, Vojtech
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1973
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (20 min. 53 sek.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Vojtech Andreánsky; kamera, Pavel Čilek; hudba, Jozef Malovec ; dramaturgia, Dušan Kulíšek ; strih, Margita Černáková ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Augusta Havlíková ; nahral, Experimentálne štúdio Československého rozhlasu ; hra na flautu, Miloš Jurkovič ; triky, Karel Patočka ; odborná spolupráca, Michal Hubka ; spolupracovali, I. Bartóková, P. Bárdoš, Imrich Seress, Dušan Vršanský, M. Malý a ďalší
  Účinkujúci
  účinkujú (operačný tím), Michal Hubka, Ivan Šimkovic, Viliam Smrečanský, G. Krivosudský
  interpret komentára, Ladislav Chudík
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Populárno-vedecký film o operácii srdcových chlopní prezentuje úspechy slovenskej kardiochirurgie.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  kardiológia
  choroby srdca
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  zdravotnícke filmy
  osvetové filmy
  populárno-vedecké filmy
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19720824
  rozpočet v sume 236.281,- Kčs
  prvý filmovací deň 19721010
  posledný filmovací deň 19721208
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19730309
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19730414
  Rozpočet cudzojazyčných verzií filmu: 84.767,- Kčs
  Mixáž cudzojazyčných verzíí filmu do laboratórií dňa: 19731115
  Poznámky
  Ocenenie: Hlavná cena v kategórii lekárskych vied a Cena ministerstva zdravotníctva ČSR filmu Keby len tie dva roky života (Kardiochirurgia) režiséra Vojtecha Andreánskeho za kvalitné autorské poňatie a zobrazenie ťažkej operácie náhrady srdečnej chlopne vhodne upravenou protézou / Hlavní cena v kategorii lékařských věd a Cena ministerstva zdravotnictví ČSR filmu Keby len tie dva roky života (Kardiochirurgia) režiséra Vojtecha Andreánskeho za kvalitní autorské pojetí a zobrazení obtížné operace náhrady srdeční chlopně vhodně upravenou protézou – 8. ročník festivalu Academia Film Olomouc 1973
  Súčasťou záverečných titulkov text: Chirurgická časť filmu bola nakrútená na Chirurgickej klinike ILF (prednosta prof. MUDr. Ivan Šimkovic DrSc) a na Výskumnom ústave lekárskej bioniky (riaditeľ doc. MUDr. Ján Rusnák CSc) Bratislava, Kramáre.
  Film bol vyrobený aj v ruskej, anglickej, francúzskej, arabskej, španielskej a v nemeckej jazykovej verzii.
  Ruská jazyková verzia: réžia, Vojtech Andreánsky ; strih, Margita Buzgová ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Vojtech Mladý ; interpret komentára, Vladimír Kakljugin.
  Anglická jazyková verzia: réžia, Vojtech Andreánsky ; strih, Margita Buzgová ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Vojtech Mladý ; interpret komentára, Fred Bunzl.
  Francúzska jazyková verzia: réžia, Vojtech Andreánsky ; strih, Margita Buzgová ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Vojtech Mladý ; interpret komentára, Václav Černý.
  Arabská jazyková verzia: réžia, Vojtech Andreánsky ; strih, Margita Buzgová ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Vojtech Mladý ; interpret komentára, Hussein Al Amel.
  Španielska jazyková verzia: réžia, Vojtech Andreánsky ; strih, Margita Buzgová ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Vojtech Mladý ; interpret komentára, José Luis Citorés.
  Nemecká jazyková verzia: réžia, Vojtech Andreánsky ; strih, Margita Buzgová ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Vojtech Mladý ; interpret komentára, Jaroslav Konšal.

  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorovi námetu, autorovi komentára, autorovi hudobnej nahrávky a o interpretovi komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  V kinodistribúcii v roku 1977 uvedený pred dlhometrážnym hraným filmom Horizont (r. P. Gábor, Maďarsko).

  Vyrobil Krátky film.
  Spracovali Laboratóriá Bratislava-Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Cudzojazyčné verzie filmu vyrobené pre Československý filmexport Praha.
  Variant názvu
  Keby len tie dva roky života 5
  Kardiochirurgia 2
  Názov diela (heslo)
  "...keby len tie dva roky života!" [film] (1973)
  Štáb
  Réžia: Vojtech Andreánsky
  Námet: Vojtech Andreánsky
  Scenár: Vojtech Andreánsky
  Autor komentára: Vojtech Andreánsky
  Kamera: Pavel Čilek
  Hudba: Jozef Malovec
  Dramaturgia: Dušan Kulíšek
  Strih: Margita Černáková
  Zvuk: Eduard Palček
  Vedúci výroby: Augusta Havlíková
  Triky: Karel Patočka
  Odborná spolupráca: Michal Hubka
  Spolupracovali: I. Bartóková; P. Bárdoš; Imrich Seress; Dušan Vršanský; M. Malý
  Účinkujú: Michal Hubka; Ivan Šimkovic; Viliam Smrečanský; G. Krivosudský
  Interpret komentára: Ladislav Chudík
  Hudba (realizácia)
     Hra na flautu: Miloš Jurkovič
     Hudbu nahral: Experimentálne štúdio Československý rozhlas
  Katalogizácia
  SFU, 20.04.2005 ; AACR2 (rev.25.11.2015)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film

  Heslo

  "...keby len tie dva roky života!" [film] (1973)
  Katalóg SFÚ
  (1) - fotografie z filmu
  (5) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (2) - výrobné listy filmu
  (3) - distribučné listy
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (3) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza