Slovenská filmová databáza
 1. Hýbať sa je ľudské

  Réžia
  Černák, Milan
  Výroba
  Filmová tvorba a distribúcia Bratislava
  Rok výroby
  1963
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (8 min. 26 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Milan Černák; kamera, Oskár Šághy; hudba, Pavol Zelenay ; strih, Margita Černáková ; zvuk, Ondrej Polomský ; vedúci výroby, Pavol Forisch ; nahral, Jazzový orchestr Československého rozhlasu ; odborná spolupráca, Kazimír Ferienčík
  Účinkujúci
  interpret komentára, Karol Machata
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Filmová agitka o prospešnosti pohybu pre človeka.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  turistika
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  osvetové filmy
  športové filmy
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19630628
  rozpočet v sume 94.068,47 Kčs
  prvý filmovací deň 19630715
  posledný filmovací deň 19630726
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19630802
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19630924
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19630927
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorovi komentára, zvukárovi a o autorovi hudobnej nahrávky doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobilo Štúdio krátkych filmov Zpravodajský [Spravodajský] film Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  Turistika 2
  Názov diela (heslo)
  Hýbať sa je ľudské [film] (1963)
  Štáb
  Réžia: Milan Černák
  Námet: Milan Černák
  Scenár: Milan Černák
  Autor komentára: Milan Černák
  Kamera: Oskár Šághy
  Hudba: Pavol Zelenay
  Strih: Margita Černáková
  Zvuk: Ondrej Polomský
  Vedúci výroby: Pavel Forisch
  Odborná spolupráca: Kazimír Ferienčík
  Interpret komentára: Karol Machata
  Hudba (realizácia)
     Hudbu nahral: Jazzový orchestr Československého rozhlasu
  Katalogizácia
  SFU, 13.04.2005 ; AACR2 (rev.27.01.2017)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Hýbať sa je ľudské

  Heslo

  Hýbať sa je ľudské [film] (1963)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (5) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza