Slovenská filmová databáza
 1. Film o filme. 4/1967

  Réžia
  Rábek, Michal
  Výroba
  Československý film Bratislava
  Rok výroby
  1967
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (9 min. 16 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, autor komentára, Michal Rábek; kamera, Oskár Šághy, Mikuláš Fodor ; strih, Anna Forischová, Juraj Lexmann ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Mária Tarabová
  Účinkujúci
  účinkuje, Zuzana Kocúriková
  interpret komentára, Lýdia Rábeková
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Propagačný film o najnovšej tvorbe Štúdia hraných filmov na Kolibe.
  PH – názov (diela)
  Volanie démonov (1967)
  Niet inej cesty (1968)
  Sladký čas Kalimagdory (1968)
  Tri dcéry (1967)
  Muž, ktorý luže (1968)
  PH – osobné meno
  Krška, Karol, 1920-1989
  Tallo, Jozef Alexander, 1924-1978
  Lettrich, Andrej, 1922-1993
  Šalagová, Oľga, 1944-
  Romančík, Elo, 1922-2012
  Kvietik, Štefan, 1934-
  Zachar, Jozef, 1920-2013
  Lahola, Leopold, 1918-1968
  Uher, Štefan, 1930-1993
  Turbová, Sylvia, 1947-2015
  Robbe-Grillet, Alain, 1922-2008
  Trintignant, Jean-Louis, 1930-
  Luther, Igor, 1942-2020
  Mistrík, Ivan, 1935-1982
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  slovenská kinematografia
  nakrúcanie slovenských filmov
  slovenské hrané filmy
  slovenskí filmoví režiséri
  slovenskí herci
  slovenskí kameramani
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské filmy
  čísla filmových žurnálov
  filmy pre kiná
  filmy o umení
  filmy o filme
  propagačné filmy
  ankety
  filmové reportáže
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19671010
  rozpočet v sume 36.743,50 Kčs
  prvý filmovací deň 19670919
  posledný filmovací deň 19671129
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19671206
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19671219
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19671219
  Poznámky
  Názov filmu a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Rok výroby overený z výrobného listu.
  Chýbajúce údaje o funkciách jednotlivých tvorcov doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Názov na filmových titulkoch: Film o filme 4 '67. Číslo a rok sú napísané v tvare zlomku. Názvové údaje filmu zjednotené s ostatnými vydaniami.

  Vyrobil Zpravodajský [Spravodajský] film.
  Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  Film o filme č. 4/67 7
  Názov diela (heslo)
  Film o filme [film]. 4/1967 (1967)
  Štáb
  Réžia: Michal Rábek
  Námet: Michal Rábek
  Autor komentára: Michal Rábek
  Kamera: Oskár Šághy; Mikuláš Fodor
  Strih: Anna Forischová; Juraj Lexmann
  Zvuk: Alexander Pallós
  Vedúci výroby: Mária Tarabová
  Účinkuje: Zuzana Kocúriková
  Interpret komentára: Lýdia Rábeková
  Katalogizácia
  SFU, 07.04.2005 ; AACR2 (rev.03.12.2018)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  spravodajský film
  Film o filme. 4/1967

  Heslo

  Film o filme [film]. 4/1967 (1967)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (1) - výrobné listy filmu
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (2) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza