Slovenská filmová databáza
 1. Bratislava 45 Bratislava 65

  Réžia
  Sýkora, Pavol; Urc Rudolf
  Rok výroby
  1965
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (8 min. 55 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, autori komentára, Pavol Sýkora, Rudolf Urc; námet, scenár, Pavol Sýkora; kamera, Pavol Havran; hudba, Pavol Šimai ; strih, Stanislava Jendraššáková ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Ondrej Olšavský ; nahrala, hudobná skupina Prúdy ; odborná spolupráca, Anton Takáč
  Účinkujúci
  interpret komentára, Ctibor Kováč
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Spomienka na pohnuté dni oslobodenia Bratislavy a pohľad na jej dvadsaťročný vývoj od konca vojny.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  archívne zábery
  filmové dokrútky
  dejiny Slovenska
  oslobodenie Bratislavy, 1945
  rieky
  lode
  člny
  mosty
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  objednávkové filmy
  filmové reportáže
  filmy o mestách
  strihové filmy s dokrútkami
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19641120
  rozpočet v sume 68.435,46 Kčs
  prvý filmovací deň 19650210
  posledný filmovací deň 19650301
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19650311
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19650331
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19650331
  Poznámky
  Názov filmu a rok výroby overený z titulkov filmu.
  Meno režisérov overené z výrobného listu.
  Údaje o funkciách jednotlivých tvorcov doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobilo Štúdio krátkych filmov Dokumentárna skupina Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  Bratislava 1945-1965 8
  Bratislava 45 - Bratislava 65 7
  Dnes ešte žije chlapec s gitarou 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Bratislava 45 Bratislava 65 [eng]
  Názov diela (heslo)
  Bratislava 45 Bratislava 65 [film] (1965)
  Štáb
  Réžia: Pavol Sýkora; Rudolf Urc
  Námet: Pavol Sýkora
  Scenár: Pavol Sýkora
  Autori komentára: Pavol Sýkora; Rudolf Urc
  Kamera: Pavol Havran
  Hudba: Pavol Šimai
  Strih: Stanislava Jendraššáková
  Zvuk: Alexander Pallós
  Vedúci výroby: Ondrej Olšavský
  Odborná spolupráca: Anton Takáč
  Interpret komentára: Ctibor Kováč
  Hudba (realizácia)
     Hudbu nahral: Prúdy, hudobná skupina
  Katalogizácia
  SFU, 23.03.2005 ; AACR2 (rev.23.06.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ug60
  Kategória
  dokumentárny film
  Bratislava 45 Bratislava 65

  Heslo

  Bratislava 45 Bratislava 65 [film] (1965)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (5) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (5) - filmové nosiče (archívne)
  (1) - digitálne nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza