Slovenská filmová databáza
 1. Ako pomáhať deťom pri domácom učení

  Réžia
  Čalovka, Pavel
  Rok výroby
  1973
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (25 min. 25 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Pavel Čalovka; kamera, Viktor Svoboda ; dramaturgia, Dušan Kulíšek ; strih, Margita Eleková [Margita Kováčová] ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Ľubomír Holec ; odborná spolupráca, Ján Grác
  Účinkujúci
  interpreti komentára, Hana Kostolanská, Imrich Jenča
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Dokumentárny filmy pre rodičov je psychologickou sondou do problematiky rodiny a do vzťahov medzi rodičmi a deťmi v súvislosti so školskou výchovou.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  rodina
  rodinné vzťahy
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  objednávkové filmy
  osvetové filmy
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19730515
  rozpočet v sume 196.447,- Kčs
  prvý filmovací deň 19730607
  posledný filmovací deň 19730619
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19730911
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19731127
  Poznámky
  Súčasťou úvodných titulkov text: „Všetky postavy v tomto filme, domáce prostredie i škola sú iba odrazom skutočnosti, - ale podobnosť jej zámerná...“

  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorovi námetu, autorovi komentára a o interpretoch komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobil Krátky film.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  Ako pomáhať deťom pri domácom učení [film] (1973)
  Štáb
  Réžia: Pavel Čalovka
  Námet: Pavel Čalovka
  Scenár: Pavel Čalovka
  Autor komentára: Pavel Čalovka
  Kamera: Viktor Svoboda
  Dramaturgia: Dušan Kulíšek
  Strih: Margita Kováčová
  Zvuk: Eduard Palček
  Vedúci výroby: Ľubomír Holec
  Odborná spolupráca: Ján Grác
  Interpret komentára: Hana Kostolanská; Imrich Jenča
  Katalogizácia
  SFU, 23.02.2005 ; AACR2 (rev.29.10.2015)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Ako pomáhať deťom pri domácom učení

  Heslo

  Ako pomáhať deťom pri domácom učení [film] (1973)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza