Slovenská filmová databáza
 1. Ako im predchádzať

  Réžia
  Bujna, Štefan
  Rok výroby
  1979
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (13 min. 3 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Štefan Bujna; kamera, Oskár Šághy ; dramaturgia, Dušan Kulíšek ; strih, Marta Hejtmánková ; zvuk, Jozef Kováčik ; vedúci výroby, Pavel Gubčo ; odborná spolupráca, Vladimír Holec
  Účinkujúci
  interpret komentára, Igor Štefuca
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Zdravotnícky film zameraný na prevenciu ochorenia kŕčových žíl.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  cievne choroby
  varixy
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  objednávkové filmy
  zdravotnícke filmy
  osvetové filmy
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19791011
  rozpočet v sume 107.547,- Kčs
  prvý filmovací deň 19791022
  posledný filmovací deň 19791102
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19791123
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19791017
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19791218
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorovi komentára a o interpretovi komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Spracovali Laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  Ako im predchádzať [film] (1979)
  Štáb
  Réžia: Štefan Bujna
  Námet: Štefan Bujna
  Scenár: Štefan Bujna
  Autor komentára: Štefan Bujna
  Kamera: Oskár Šághy
  Dramaturgia: Dušan Kulíšek
  Strih: Marta Hejtmánková
  Zvuk: Jozef Kováčik
  Vedúci výroby: Pavel Gubčo
  Odborná spolupráca: Vladimír Holec
  Interpret komentára: Igor Štefuca
  Katalogizácia
  SFU, 23.02.2005 ; AACR2 (rev.02.05.2015)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Ako im predchádzať

  Heslo

  Ako im predchádzať [film] (1979)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - výrobné listy filmu
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza