Slovenská filmová databáza
 1. Týždeň vo filme. 4/1953

  Obsah
  1. šot - Nová hydroelektráreň
  2. šot - Oprava strojov na STS
  3. šot - Vzorný dedinský učiteľ
  4. šot - Svoz [Zvoz] dreva
  5. šot - Rekreácia roľníkov
  Réžia
  Kudelka, Ladislav
  Rok výroby
  1953
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (9 min. 20 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, redaktor, Ladislav Kudelka; kamera, Viliam Ptáček, Otakar Patočka, Leopold Bródy, Ján Kohút ; vedúci redaktor, Ján Beer ; redaktor, Štefan Ondrkal, Jozef Oravec, Oto Bublík
  Anotácia
  Číslo filmového žurnálu.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  PH – druh, žáner, forma
  čísla filmových žurnálov
  spravodajské filmy
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Poznámky
  L. Kudelka (režisér šotov č. 1, 3), Š. Ondrkal (režisér šotu č. 2), J. Oravec (režisér šotu č. 4), O. Bublík (režisér šotu č. 5), V. Ptáček (kameraman šotov č. 1, 3, 5), O. Patočka (kameraman šotu č. 2), L. Bródy, J. Kohút (kameramani šotov č. 4) - doplnené podľa katalógu Sylvii Lackovej Spravodajský film na Slovensku 1945 - 1985, 2. diel (1951 - 1955).
  Na filmových titulkoch uvedené: Týždeň vo filme Č. 4 IX/1953.

  Vyrobilo Štúdio zpravodajského filmu Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: A Week in Film [eng]. 4/1953
  Názov diela (heslo)
  Týždeň vo filme [film]. 4/1953 (1953)
  Štáb
  Réžia: Ladislav Kudelka
  Redaktor: Ladislav Kudelka; Štefan Ondrkal; Jozef Oravec; Otto Bublík
  Kamera: Viliam Ptáček; Otakar Patočka; Leopold Bródy; Ján Kohút
  Vedúci redaktor: Ján Beer
  Katalogizácia
  BAC002, 19.06.2004 ; AACR2 (rev.21.01.2015)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  spravodajský film

  Heslo

  Týždeň vo filme [film]. 4/1953 (1953)
  Slovenská filmová databáza
  (5) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - fotozbierka
  (1) - leták
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (2) - články
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (2) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza