Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Plicka, Karel
  Výroba
  Matica slovenská
  Rok výroby
  1933
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (64 min. 32 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, kamera, Karel Plicka; autor medzititulkov, Ján Smrek; hudba, František Škvor ; strih, Alexander Hackenschmied ; vedúci výroby, Ladislav Kolda ; nahral, Orchestr Národního divadla v Praze ; spev, Štefan Hoza, Pěvecké sdružení pražských učitelek, Pěvecký sbor Křížkovský
  Jazyk titulkov
  slovenčina
  Anotácia
  Etnografický záznam ľudových zvykov, hier, obradov, tancov a slávností v čase od skorej jari do neskorej jesene na Slovensku v 30. rokoch.
  An ethnographical document about Slovakia set in the 1930s about folklore tradition, customs, plays, rites, ceremonies and festivities that take place in the period from early spring till late autumn.
  PH – názov korporácie
  Devín (Bratislava, Slovensko : hrad)
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  folklór
  jar
  ľan
  ľudové odevy
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  dlhometrážne filmy
  filmy bez komentára
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Dunaj (rieka)
  Vysoké Tatry (Poľsko a Slovensko)
  Liptovská Lúžna (Slovensko)
  Ganič (Ukrajina)
  Iza (Ukrajina)
  Heľpa (Slovensko)
  Štôla (Slovensko)
  Jasiňa (Ukrajina)
  Košecké Rovné (Zliechov, Slovensko)
  Zliechov (Slovensko)
  Štrba (Slovensko)
  Telgárt (Slovensko)
  Polomka (Slovensko)
  Ábelová (Slovensko)
  Levoča (Slovensko)
  Čajkov (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19331027
  Rozpočet verzie filmu s novou nahrávkou hudby: 420.352,- Kčs
  Prvý nahrávací deň verzie filmu s novou nahrávkou hudby: 19830829
  Posledný nahrávací deň verzie filmu s novou nahrávkou hudby: 19830829
  1. kombinovaná kópia verzie filmu s novou nahrávkou hudby: 19830829
  Premiéra verzie s novou nahrávkou hudby: 19850620 o 19:00 (Filmový klub Slovenského filmu, ulica Československej armády č. 6)
  Poznámky
  Verzia filmu s novou nahrávkou hudby z roku 1983: réžia, Martin Slivka ; strih, Juraj Lexmann ; zvuk, Juraj Solan, Eduard Palček ; vedúci výroby, Juraj Lexmann ; hudobná réžia, Jiří Zobač, Karel Jakl, Juraj Lexmann ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; Detský filharmonický zbor, ľudové súbory zo Zariečia, Važca a Ždiaru, Anton Vranka, Ivan Ožvád ; odborná spolupráca, Juraj Lexmann, Ondrej Demo
  Americká verzia filmu začína scénou v Prahe, obsahuje anglické medzititulky a má dĺžku 80 minút 38 sekúnd.

  Film obsahuje slovenské medzititulky.

  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Chýbajúce údaje o funkciách jednotlivých tvorcov doplnené podľa publikácie Martina Slivku Karol Plicka: Básnik obrazu.
  Údaje o tvorcoch verzie filmu s novou nahrávkou hudby doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje k verzii filmu s novou nahrávkou hudby doplnené podľa výrobného listu.

  Verziu filmu s novou nahrávkou hudby vyrobilo Štúdio krátkych filmov.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.

  Film vyrobený s podporou prezidenta T. G. Masaryka.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The earth in song [eng]
  preklad názvu: The earth sings [eng]
  preklad názvu: The land sings [eng]
  preklad názvu: Die Erde singt [ger]
  Názov diela (heslo)
  Zem spieva [film] (1933)
  Štáb
  Réžia: Karel Plicka
  Námet: Karel Plicka
  Scenár: Karel Plicka
  Autor medzititulkov: Ján Smrek
  Kamera: Karel Plicka
  Hudba: František Škvor
  Strih: Alexander Hackenschmied
  Vedúci výroby: Ladislav Kolda
  Hudba (realizácia)
     Spev: Štefan Hoza; Pěvecké sdružení pražských učitelek; Křížkovský, spevácky zbor
     Hudbu nahral: Orchestr Národní divadlo v Praze
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.21.05.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Zem spieva

  Heslo

  Zem spieva [film] (1933)
  Slovenská filmová databáza
  (15) - dokumentárny film - iná súvislosť
  (7) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - autobiografie
  (3) - monografie
  (1) - publikácie obrazové
  (1) - príručky (návody metodické, plány metodické)
  (3) - zborníky
  (6) - fotografie z filmu
  (1) - fotozbierka
  (6) - plagáty podujatia
  (2) - leták
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (49) - články
  (7) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové kópie (konzervačné)
  (19) - filmové nosiče (archívne)
  Heslár SFÚ
  (3) - podujatia

Slovenská filmová databáza