Slovenská filmová databáza
 1. Vtáčkovia, siroty a blázni

  Réžia
  Jakubisko, Juraj
  Výroba
  Slovenský film Bratislava
  COMO FILMS
  Lux Compagnie Cinématographique de France
  Rok výroby
  1969
  Krajina
  Slovensko, Francúzsko [Československo, Francúzsko]
  Pôvodný nosič
  (78 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Juraj Jakubisko; námet, scenár, Juraj Jakubisko, Karol Sidon; kamera, Igor Luther; hudba, Zdeněk Liška; producent, Samy Halfon ; I. tvorivá skupina Albert Marenčin - Karol Bakoš ; dramaturgia, Albert Marenčin ; architekt, Anton Krajčovič ; kostýmy, Milena Doskočová, Helena Anýžová ; masky, Jozef Škopek, Imrich Waczulík ; strih, Maximilián Remeň, Bob Wade ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Ján Svikruha, Ján Tomaškovič ; pomocná réžia, Ján Gogál, Tibor Michalčík ; asistenti kamery, Stanislav Doršic, Fridrich Urban ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, František Belfín ; asistent architekta, Miloš Kalina ; výprava, Vojtech Brázdovič ; zástupcovia vedúceho výroby, Anton Vyskočil, Gejza Nagy ; skript, Tatiana Hentzová ; hlavný osvetľovač, Vladimír Reichbauer
  Účinkujúci
  herci: Philippe Avron (Andrej, nahovoril Peter Opálený), Magda Vášáryová (Marta, nahovorila Soňa Valentová), Jiří Sýkora (Yorick, nahovoril Juraj Kukura), Míla Beran (pán domáci), Françoise Goldité (Saša, nahovorila Eva Rysová), Mikuláš Ladižinský (partizán), Jana Stehnová [Jana Čechová] (mníška), Augustín Kubán (námorník, nahovoril Eduard Bindas)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Mozaikovité, hravé podobenstvo odohrávajúce sa v presne neurčenom časopriestore, v bláznivom svete bez ideálov, vo svete násilia, cynizmu a beznádeje. Jeho hlavní predstavitelia, traja opustení blázni v šialenom a škaredom svete prežívajú len vďaka svojmu bláznovstvu, vďaka princípu hry a filozofie radosti. Spoločne žijú, hrajú sa, milujú i nenávidia.
  This mosaic-like frolicsome parable takes place in an indefinite dimension of space and time, in a foolish universe without ideals - a world of violence, cynicism and hopelessness. Its living illustrative examples are the three lonesome lunatics who survive in this insane and ugly world only thanks to their craziness, philosophy of playfulness and joy and the enjoying present moment. They live, play, love and hate all together.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  slovenské koprodukčné filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové drámy
  zakázané filmy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Bratislava (Slovensko) - ulice Beblavého, Fajnorovo nábrežie, Tyršovo nábrežie, Farská, Kapitulská, Rudnayovo námestie, Dóm sv. Martina, Žižkova, Most SNP, železničná stanica Bratislava - Nové Mesto, Zámocké schody, roh ulíc Mikulášska a Židovská,Starý most
  Piešťany (Slovensko)
  Bradlo (Slovensko : vrch) - mohyla Bradlo
  Trnava (Slovensko) - ulice Halenárska
  Žarnovica (Slovensko) - cesta I/65 Žarnovica - Bzenica
  Filmové lokácie – reály
  Staré mesto (Bratislava, Slovensko) - Academia Istropolitana (Ventúrska ulica)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19681023
  technický scenár schválený dňa 19690128
  Poznámky
  Film Vtáčkovia, siroty a blázni vznikol v roku 1969 v slovensko-francúzskej koprodukcii a Juraj Jakubisko ho - podobne ako poviedku Pútnici z filmu Zbehovia a pútnici [1968] a film Dovidenia v pekle, priatelia [1970, dokončený v roku 1990] - nakrútil podľa námetu a scenára, na ktorom spolupracoval s českým spisovateľom Karlom Sidonom. Inšpiráciou k názvu tohto filmu bol pre Jakubiska citát z Biblie - Boh živí vtáčkov, siroty a bláznov. Myšlienka nakrútiť film o absurdite sveta a o beznádeji života napadla režiséra v období po auguste 1968. Scenár vznikol za dva týždne a realizácia filmu sa začala už v októbri 1968 ešte v dusnej atmosfére invázie sovietskych vojsk do Československa. Film je plný fantázie, poézie, bolesti a nehy, ale aj krutosti, cynizmu a nenaplnených snov. Jakubisko ho nakrútil s kameramanom Igorom Lutherom, s ktorým spolupracoval aj na svojom hranom debute Kristove roky [1967]. Do hlavných úloh obsadil českého herca Jiřího Sýkoru, francúzskeho herca Phillipa Avrona, známeho z úspešného filmu režiséra Alberta Lamorissea Fifi-pierko [1965] a slovenskú herečku Magdu Vášáryovú. Film sa nakrúcal v Bratislave v polozbúranej budove Academie Istropolitany, v Piešťanoch a na Bradle od 23.10.1968 do 28.1.1969 a bol uvedený spolu s Jakubiskovými filmami Kristove roky a Zbehovia a pútnici na Prehliadke československého filmu v Sorrente v roku 1969. Vtáčkovia, siroty a blázni sú poznačené "nihilizmom a negáciou spoločenských, etických princípov, a to nielen socialistických, ale každého druhu (...) nesocialistický, beznádejný a negativistický obsah prelína sa celým dielom", tak znelo hodnotenie špeciálne vytvorenej komisie pri Ministerstve kultúry SSR, ktorej úlohou bolo prezrieť všetky slovenské hrané filmy vyrobené v období 1968-69 a "zhodnotiť ich po stránke kultúrno-politického dosahu." Film sa na základe tohto hodnotenia nedostal do kinodistribúcie a poputoval na 20 rokov do trezoru. V roku 1990 bol uvedený v hlavnej súťaži Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch a získal Cenu FIPRESCI (cena Medzinárodnej federácie filmovej tlače). (autor: R. Šmatláková, 2009)
  Ocenenie: Zlatá Siréna J. Jakubiskovi (uvedené filmy Kristove roky, Vtáčkovia, siroty a blázni a Zbehovia a pútnici) - Prehliadka českých a slovenských filmov Sorrento 1969 (Taliansko)
  Ocenenie: Tretie miesto v ankete desiatich kritikov „Desať naj“ vyhlásenej Literárnym týždenníkom v roku 1988
  Ocenenie: Cena za filmovú hudbu v kategórii tzv. trezorových filmov Zdeňkovi Liškovi in memoriam za celoživotné dielo s prihliadnutím na film Vtáčkovia, siroty a blázni a Cena za kameru v kategórii tzv. trezorových filmov Igorovi Lutherovi - Dni českého a slovenského filmu Bratislava 1990
  Ocenenie: Cena FIPRESCI - 27. medzinárodný filmový festival Karlovy Vary 1990
  Ocenenie: Cena česko-slovenskej filmovej kritiky 1991 udelená počas 29. festivalu českých a slovenských filmov Bratislava 1991

  Ukončená identifikácia hercov.

  V úvodných titulkoch uvedené: Vyrobené v koprodukcii Slovenský film Bratislava Como Films Luc c.c.f. Paris.
  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobilo Štúdio hraných filmov v Bratislave I. tvorivá skupina A. Marenčin - K. Bakoš Laboratóriá LTC - Paris 1969 Bratislava 1990.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  Vyskočiť z kože 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Birdies, orphans and fools [eng]
  preklad názvu: Les oiseaux, les orphelins et les fous [fre]
  preklad názvu: Oiseaux, orphelins et foux [fre]
  preklad názvu: Vögel, Waisen un Narren [ger]
  preklad názvu: Vögel, Waisen un Verrückte [ger]
  preklad názvu: Ptaszki, sieroty i wariaci [pol]
  preklad názvu: Uccellini, orfani e pazzi [ita]
  Názov diela (heslo)
  Vtáčkovia, siroty a blázni [film] (1969)
  Štáb
  Réžia: Juraj Jakubisko
  Námet: Juraj Jakubisko; Karol Sidon
  Scenár: Juraj Jakubisko; Karol Sidon
  Kamera: Igor Luther
  Hudba: Zdeněk Liška
  Producent: Samy Halfon
  Dramaturgia: Albert Marenčin
  Architekt: Anton Krajčovič
  Kostymér: Milena Doskočová; Helena Anýžová
  Umelecký maskér: Jozef Škopek; Imrich Waczulík
  Strih: Maximilián Remeň; Bob Wade
  Zvuk: Alexander Pallós
  Vedúci výroby: Ján Svikruha; Ján Tomaškovič
  Pomocná réžia: Ján Gogál; Tibor Michalčík
  Asistenti kamery: Stanislav Doršic; Fridrich Urban
  Asistent architekta: Miloš Kalina
  Vedúci výpravy: Vojtech Brázdovič
  Zástupcovia vedúceho výroby: Anton Vyskočil; Gejza Nagy
  Skript: Tatiana Hentzová
  Hlavný osvetľovač: Vladimír Reichbauer
  Tvorivá skupina: I. tvorivá skupina Albert Marenčin - Karol Bakoš
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: František Belfín
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Philippe Avron | Andrej (hlas: Peter Opálený )
  Magda Vášáryová | Marta (hlas: Soňa Valentová )
  Jiří Sýkora | Yorick (hlas: Juraj Kukura )
  Míla Beran | pán domáci
  Françoise Goldité | Saša (hlas: Eva Rysová )
  Mikuláš Ladižinský | partizán
  Jana Čechová | mníška
  Augustín Kubán | námorník (hlas: Eduard Bindas )
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.01.09.2021)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Vtáčkovia, siroty a blázni

  Heslo

  Vtáčkovia, siroty a blázni [film] (1969)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - dokumentárny film
  (2) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - autobiografie
  (1) - monografie
  (2) - ročenky
  (3) - zborníky
  (3) - fotografie z nakrúcania filmu
  (1) - distribučné fotografie
  (1) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (4) - fotografie z filmu
  (10) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (5) - filmové plagáty
  (5) - plagáty podujatia
  (10) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (1) - filmové poviedky
  (1) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (1) - technické scenáre
  (3) - dialógové listiny filmu
  (14) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (3) - distribučné listy
  (2) - archívny fond
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (74) - články
  (1) - čísla periodík
  (10) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (8) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza