Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Medveď, Jozef; Krška Karol
  Výroba
  Československý štátny film Bratislava
  Rok výroby
  1955
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (90 min.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Jozef Medveď, Karol Krška; námet, Janko Jesenský (poviedka Štvorylka); scenár, M. N. Čergovský, V. Zanta [Maximilián Nitra, Jiří Krejčík]; kamera, Karol Krška; hudba, Tibor Andrašovan ; dramaturgia, Roman Kaliský ; architekt, Ľudovít Lauko ; návrhy kostýmov, Fernand Vácha ; umelecký maskér, Mária Pohánková ; strih, Jiřina Lukešová ; zvuk, Rudolf Pavlíček ; vedúci výroby, Vladimír Zimmer ; asistentka režiséra, Sylvia Lacková ; asistenti scény, Alexander Bada, Jozef Režucha ; asistenti kamery, Vincent Rosinec, Ivan Puťora ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Milivoj Uzelac ; nácvik tancov, Pavol Bartáky, Matúš Rajčok ; asistent architekta, Rajmund Hirth ; výprava, František Kubrický ; technik scény, Jozef Hubiňák ; rekvizity, Milan Tardík ; kostýmy, Slávka Tišnovská ; asistentka maskérky, Helena Pallósová ; maskérka, Mária Štigová ; asistent zvukového majstra, Gustáv Schneider ; mikrofonista, Radomír Kirsch ; vedúci nakrúcania, Gejza Maráky ; zástupca vedúceho výroby, Ľubomír Holec ; klapka, Alžbeta Domastová ; hlavný osvetľovač, Matej Krnáč ; osvetľovač, Vojtech Mikóczi ; fotografi, Karol Skoumal, Zuzana Mináčová ; pokladník, Anton Jamriška ; spolupracovali, Agneša Klasová, Jozef Škopek, Drahomír Novotný, Alexander Zeman
  Účinkujúci
  herci: Viliam Záborský (Zoltán Lálik), František Dibarbora (podsudca Ján Branecký), Vladimír Zimmer (doktor Rážnik), Lea Juríčková (Málika Láliková), Eva Krížiková (Darinka), Erika Markovičová [Erika Bauerová] (Olinka Láliková), Jozef Kroner (krajčír Sásik), Hana Grissová (Adela Sásiková), František Krištof Veselý (oberst Arpád von Rumplay), Otto Lackovič (vojak Miško), Oľga Zöllnerová (slúžka Marka), Branislav Koreň (oberlajtnant Korényi), Juraj Paška (lajtnant Király), Karol Skovay (prokurista, Darinkin otec), Božena Slabejová (sudcova žena), Mária Hájková (notárova žena), Oľga Vronská (lekárnikova žena), Magda Schwingerová (advokátova žena), Emil Horváth st. (advokát), Jozef Cút (aranžér), Ivan Krivosudský (aranžér), Viliam Polónyi (pán na bále), Eugen Senaj (mešťan), Ernest Kostelník (oficier), Daniel Živojnovič (oficier), Alexander Bada (oficier), Ivan Letko (kadet), Trúda Tašká [Gertrúda Boudová] (slúžka), Estera Sobotová (slúžka), Jozef Adamovič (gavalier), Jozef Majerčík (vojak), Irma Bárdyová (dáma na bále), Míla Beran (notár), Zdeněk Říha (oficier), Josef Křepela (krčmár), Helena Tibenská (dáma), Ferdinand Lehotský (sudca), Štefan Winkler (pán na bále), Jarmila Menšíková (dáma), Daniel Králik (lekárnik), Matúš Rajčok, Magdaléna Hromadová, Anton Betiak, J. Trebulová, St. Šturdík, M. Wölfl, František Karas, Viktor Krieger, Božena Kurylovská, B. Křepelová, V. Straussová, Anna Šetinová, Ľudová kapela Štefana Bugu a Dychová hudba ČSD Trnava
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Ironický pohľad na malomeštiacke časy pred prvou svetovou vojnou. Dámy miestnej smotánky sú potrestané za svoje chvíľkové poblúznenie k dôstojníkom vojenského oddielu, ktorý príde do malého slovenského mesta v roku 1910 práve v čase konania mestského plesu. Filmová adaptácia rovnomennej poviedky Janka Jesenského.
  An ironical picture of the burgeois society set before WW I. In 1910 a military division arrives in a small Slovak town just in the time when the local ball is taking place. The ladies of the cream of this provincial society have to pay for their coquetting with the visiting army officers.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  malomeštiaci
  mestské plesy
  vojenské pluky
  vojenskí dôstojníci
  koče
  slúžky
  plesové šaty
  skúšky šiat
  muži v nočnej košeli
  ženská naivita
  krajčírstvo
  krajčíri
  vojenská hudba
  pochodujúci vojaci
  salutovanie - vojaci, námorníci, požiarnici, policajti
  koketovanie
  hľadanie
  horiace záclony
  hasenie požiarov
  fajčenie fajok
  prípitky
  pitie alkoholických nápojov
  korzovanie
  aktívy a schôdze
  reštaurácie
  laškovanie
  ženy na hojdačkách
  naháňačky (muž a žena)
  bozky
  vojenskí trubači
  čistenie obuvi
  hojdacie kreslá
  kričiace ženy
  hádky medzi mužom a ženou
  plačúce ženy
  tancujúce páry
  ľudová hudba
  hádky medzi ženami
  ovievanie vejármi
  hranie kariet
  gramofóny
  hra na harmoniku
  ľudové tance
  spev ľudových piesní
  opilci
  tanečné sóla
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové adaptácie literárnych predlôh
  historické satiry
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Trnava (Slovensko) - Kapitulská ulica, Dolnopotočná ulica, križovatka ul. Haulíkova a Námestie svätého Mikuláša
  Bratislava (Slovensko) - Primaciálne námestie
  Výrobné a distribučné údaje
  18.02.1954 (námet, poviedka, I. verzia literárneho scenára schválené Umeleckou radou v Bratislave)
  08.09.1954 (prvá pracovná porada)
  08.12.1954 (II. verzia literárneho scenára schválená Umeleckou radou v Bratislave)
  07.02.1955 (technický scenár schválený Umeleckou radou v Bratislave)
  10.02.1955 (prvý stavací deň v hale č. I. v ateliéroch na Kolibe)
  28.02.1955 (generálny rozpočet vypracovaný)
  04.03.1955 (prvý filmovací deň v hale č. 1 v ateliéroch na Kolibe)
  05.04.1955 (generálny rozpočet schválený gremiálnou poradou ČSF-SO v Bratislave)
  12.04.1955 (generálny rozpočet schválený Povereníctvom kultúry v Bratislave)
  3,677.472.99, - Kčs (generálny rozpočet)
  29.07.1955 (prvý filmovací deň v exteriéri - Trnava)
  10.10.1955 (pracovná kópia schválená Umeleckou radou v Bratislave)
  03.12.1955 (prvá kombinovaná kópia schválená)
  05.12.1955 (film odovzdaný do distribúcie)
  Poznámky
  V roku 1954 vznikol filmový scenár pod názvom Malomestské poviedky scenáristov Alberta Marenčina, Maximiliánu Nitru a Františka Žáčka. Voľne adaptovali tri poviedky Janka Jesenského - Štvorylka, Otroci a Kráľ Dávid. Scenár mal byť podkladom pre poviedkový film, ktorý sa však nerealizoval. Dve z poviedok sa po scenáristickom prepracovaní napokon dostali do kín ako samostatné filmy. Autormi filmového scenára k filmu Štvorylka boli scenárista Maximilián Nitra, český režisér Jiří Krejčík pod pseudonymom M.N.Čergovský a Vojtech Zanta. Druhú Jesenského poviedku Kráľ Dávid pod pseudonymom Ján Bukva prepracoval režisér Paľo Bielik do podoby stredometrážneho hraného filmu s názvom Nie je Adam ako Adam [1956]. Poviedku Štvorylka s podtitulom "epizóda z malého mesta" napísal Janko Jesenský v roku 1900 ako 26-ročný. Vo hranom debute režiséra Jozef Medveďa, ktorý dovtedy pracoval v slovenskom filme ako dokumentarista a na filme Štvorylka režijne spolupracoval s kameramanom Karolom Krškom, sa scenáristi pokúsili krátky a jednoduchý príbeh dobovo aktualizovať v satirickom duchu. Dej sústredili do jedného dňa a noci, zakomponovali do príbehu aj postavy z ďalších Jesenského poviedok a niektoré postavy dotvorili [krajčírsky pár manželov Sásikovcov, slúžku Marku a jej nápadníka Miška]. Postavu obersta Arpáda von Rumplay stvárnil populárny herec a spevák českého filmu 30. rokov František Krištof Veselý, v úlohe koketnej slečny Olinky debutovala herečka Erika Markovičová, krajčíra Sásika vynikajúco stvárnil Jozef Kroner. Tanečné choreografie nacvičili Pavol Bartáky [tance na bále] a lúčničiar Matúš Rajčok [vojenská veselica]. Nakrúcalo sa od 4.3.1955 do 29.7.1955 na Kapitulskej ulici v Trnave. Cez noc filmári zmenili priečelia domov, nápisy obchodov či úradov a namiesto elektrického osvetlenia osadili plynové lampy. V masových scénach účinkovalo viac ako 200 Trnavčanov. Celkový rozpočet filmu dosiahol cca 3,677.000 Kčs. (autor: R. Šmatláková, 2010)

  Ukončená identifikácia hercov. Vo filme neboli identifikovaní všetci herci a ani herci uvedení v titulkoch: Matúš Rajčok, Magdaléna Hromadová, Anton Betiak, J. Trebulová, St. Šturdík, M. Wölfl, František Karas, Viktor Krieger, Božena Kurylovská, B. Křepelová, V. Straussová, Anna Šetinová. V iných listinných materiáloch uvedení aj herci: Jozef Režucha, Jaroslav Veškrna a Štefánia Tibenská.

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobil Československý štátny film Štúdio umeleckého filmu v Bratislave a Ateliéry a laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.

  Dĺžka komponovanej hudby: 59 min. 48 sek. (3588 sek.)
  Variant názvu
  Rozprávky 2
  Malomestské rozprávky 2
  Otroci 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The quadrille [eng]
  preklad názvu: Die Quadrille [ger]
  preklad názvu: Кадриль [rus]
  preklad názvu: Kadriľ [rus]
  Názov diela (heslo)
  Štvorylka [film] (1955)
  Štáb
  Réžia: Jozef Medveď; Karol Krška
  Autor literárnej predlohy: Janko Jesenský
  Scenár: Maximilián Nitra; Jiří Krejčík
  Kamera: Karol Krška
  Hudba: Tibor Andrašovan
  Dramaturgia: Roman Kaliský
  Architekt: Ľudovít Lauko
  Návrhy kostýmov: Fernand Vácha
  Umelecký maskér: Mária Grandtnerová
  Strih: Jiřina Lukešová
  Zvuk: Rudolf Pavlíček
  Vedúci výroby: Vladimír Zimmer
  Asistent režiséra: Sylvia Lacková
  Asistenti scény: Alexander Bada; Jozef Režucha
  Asistenti kamery: Vincent Rosinec; Ivan Puťora
  Nácvik tancov: Pavol Bartáky; Matúš Rajčok
  Asistent architekta: Rajmund Hirth
  Výprava: František Kubrický
  Technik scény: Jozef Hubiňák
  Rekvizity: Milan Tardík
  Kostymér: Slávka Tišnovská
  Asistent maskéra: Helena Pallósová
  Maskér: Mária Štigová
  Asistent zvukového majstra: Gustáv Schneider
  Asistent zvuku - mikrofonista: Radomír Kirsch
  Vedúci nakrúcania: Gejza Maráky
  Zástupca vedúceho výroby: Ľubomír Holec
  Klapka: Alžbeta Domastová
  Hlavný osvetľovač: Matej Krnáč
  Osvetľovač: Vojtech Mikóczi
  Fotografi: Karol Skoumal; Zuzana Mináčová
  Pokladník: Anton Jamriška
  Spolupracovali: Agneša Klasová; Jozef Škopek; Drahomír Novotný; Alexander Zeman
  Účinkujú (korporácie): Ľudová hudba Štefana Bugu, hudobná skupina; Dychová hudba ČSD Trnava, hudobná skupina
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Milivoj Uzelac
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Viliam Záborský | Zoltán Lálik
  František Dibarbora | podsudca Ján Branecký
  Vladimír Zimmer | doktor Rážnik
  Lea Juríčková | Málika Láliková
  Eva Krížiková | Darinka
  Erika Bauerová | Olinka Láliková
  Jozef Kroner | krajčír Sásik
  Hana Grissová | Adela Sásiková
  František Krištof Veselý | oberst Arpád von Rumplay
  Otto Lackovič | vojak Miško
  Oľga Zöllnerová | slúžka Marka
  Branislav Koreň | oberlajtnant Korényi
  Juraj Paška | lajtnant Király
  Karol Skovay | prokurista, Darinkin otec
  Božena Slabejová | sudcova žena
  Mária Hájková | notárova žena
  Oľga Vronská | lekárnikova žena
  Magda Schwingerová | advokátova žena
  Emil Jozef Horváth, st. | advokát
  Jozef Cút | aranžér
  Ivan Krivosudský | aranžér
  Viliam Polónyi | pán na bále
  Eugen Senaj | mešťan
  Ernest Kostelník | oficier
  Daniel Živojnovič | oficier
  Alexander Bada | oficier
  Ivan Letko | kadet
  Trúda Boudová-Tašká | slúžka
  Estera Sobotová | slúžka
  Jozef Adamovič | gavalier
  Jozef Majerčík | vojak
  Irma Bárdyová | dáma na bále
  Míla Beran | notár
  Zdeněk Říha | oficier
  Josef Křepela | krčmár
  Helena Tibenská | dáma
  Ferdinand Lehotský | sudca
  Štefan Winkler | pán na bále
  Jarmila Menšíková | dáma
  Daniel Králik | lekárnik
  Matúš Rajčok
  Magdaléna Hromadová
  Anton Betiak
  J. Trebulová
  St. Šturdík
  M. Wölfl
  František Karas
  Viktor Krieger
  Božena Kurylovská
  B. Křepelová
  V. Straussová
  Anna Šetinová
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.26.05.2023)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Štvorylka

  Heslo

  Štvorylka [film] (1955)
  Slovenská filmová databáza
  (2) - dokumentárny film
  (1) - hraný film - iná súvislosť
  Katalóg SFÚ
  (2) - monografie
  (2) - umelecká literatúra
  (1) - práce diplomové (Mgr., Ing.)
  (1) - fotografie z nakrúcania filmu
  (6) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (5) - fotografie z filmu
  (20) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (2) - filmové plagáty
  (1) - plagáty podujatia
  (1) - leták
  (1) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (4) - literárne scenáre
  (24) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (4) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (4) - zmluvy (príprava filmu)
  (27) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (3) - technické scenáre
  (3) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (3) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (3) - nešpecifikované písomnosti (distribúcia a propagácia filmu)
  (3) - archívny fond
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (78) - články
  (1) - čísla periodík
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (5) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza