Slovenská filmová databáza
 1. Predčasné leto

  Réžia
  Krivánek, Otakar
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1982
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (83 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Otakar Krivánek; námet, scenár, Eva Krivánková; kamera, Oskár Šághy; hudba, Harry Macourek ; II. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Andrej Lettrich ; dramaturgia, Peter Kováčik ; architekt, Juraj Červík st. ; návrhy kostýmov, Tatjana Balkovicová ; umelecký maskér, Marta Doktorová ; strih, Alfréd Benčič ; zvuk, Ján Šima ; vedúci výroby, Alojz Mäsiar ; pomocný režisér, Eva Vadíková, Jozef Mifkovič ; druhá kamera, Martin Gazík ; asistent kamery, Marián Bielik ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Mario Klemens ; asistent architekta, Juraj Červík ml. ; výprava, Vojtech Brázdovič ; vedúci kostymér, Alexander Kiss ; zástupca vedúceho výroby Ivan Ruppeldt ; zástupca vedúceho výroby – hospodárska výroba, Jozef Hacaj ; asistent výroby, Martin Jaroš ; skript, Eva Dutková ; odborný poradca, Pavel Blaho
  Účinkujúci
  herci: Zuzana Skopálová (Jana), Ida Rapaičová (matka), Ján Gallovič (Martin), Ivan Rajniak (Valenta), Jiří Bartoška (profesor telocviku Juro), Eva Krížiková (profesorka matematiky), Václav Babka (profesor fyziky), Ján Koller (Jožo), Viera Strnisková (riaditeľka školy), Zuzana Jezerská (Jarmila), Jaroslava Obermaierová (Supková), Milena Dvorská (Takáčová), Denisa Kučerová (Vlasta), Katarína Krivánková (Dana), Jana Zvaríková (Oľga), Oľga Zöllnerová (Križanová), Svatopluk Matyáš (otec Kotrba), František Kovár (otec), Štefan Graca (otec), Anton Šulík (otec), Emília Došeková (matka), Soňa Kulfanová (matka), Ján Kramár (otec), Jarmila Karasová (matka), Ria Paldiová (matka), Maja Velšicová (matka), Vladimír Petruška (predseda ZRPŠ), Petra Vančíková (tretiačka), Marián Sotník (tréner Dukly), Anton Trón (školník), Teodor Piovarči (Križan), Bronislav Lacika (Milan), Zoltán Jány (Karol), Viktor Blaho (predseda ROH), Jozef Cút (vedúci majster), Antonie Hegerlíková (predsedkyňa ZO KSS), Juraj Sarvaš (námestník), Tibor Vokoun (vojak), Alexandra Borovanová (žiačka 4. triedy), Zuzana Čolláková (žiačka 4. triedy), Viera Dubničková (žiačka 4. triedy), Darina Ďurišová (žiačka 4. triedy), Emil Gábriš (žiak 4. triedy), Eva Gašparovičová (žiačka 4. triedy), Jozef Halko (žiak 4. triedy), Yveta Hanulayová (žiačka 4. triedy), Roman Hološ (žiak 4. triedy), Tamara Chovanová (žiačka 4. triedy), František Horn (žiak 4. triedy), Judita Izsáková (žiačka 4. triedy), Beata Ivánková (žiačka 4. triedy), Juraj Kabát (žiak 4. triedy), Stanislav Korec (žiak 4. triedy), Miloš Kulik (žiak 4. triedy), Ľubica Melíšková (žiačka 4. triedy), Daniela Murgašová (žiačka 4. triedy), Blažena Roháčová (žiačka 4. triedy), Slávka Selecká (žiačka 4. triedy), Ľudovít Slimák (žiak 4. triedy), Peter Škrabák (žiak 4. triedy), Boris Šramko (žiak 4. triedy) , Adam Šefčák (žiak 4. triedy), Jarmila Vašková (žiačka 4. triedy), Zora Vidovencová (žiačka 4. triedy), Karol Vosátko (žiak 4. triedy), Jaroslav Vyšný (žiak 4. triedy), Petra Hybská (Veronika ako batoľa), Martin Polinec (Veronika ako dieťa), Martin Blažek (kajakár), Michal Benák (kajakár), Tomáš Drgoň (kajakár), Imrich Fulajtár (kajakár), Pavel Fülöp (kajakár), Robert Gocký (kajakár), Juraj Hajdu (kajakár), Michal Jalčovik (kajakár), Ján Korytár (kajakár)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Film z prostredia súdobej stredoškolskej mládeže. Príbeh rozoberá závažnú tému predčasného materstva psychicky a emocionálne nevyzretého dievčaťa, ktoré je vo svojich sedemnástich rokoch rozhodnuté po narodení dieťaťa dokončiť svoje štúdium.
  A film about high-school students, presenting the story of a psychically and emotionally immature seventeen-year-old girl not yet ready for her too early motherhood. However, she is decided to finish her studies after the birth of her child.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  psychologické filmy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Bratislava - okolie (Slovensko)
  Bratislava (Slovensko)
  Filmové lokácie – reály
  Bratislava - okolie (Slovensko)
  Bratislava (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19820128
  technický scenár schválený dňa 19280128
  zaradenie do výroby dňa 19820413
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19820705
  rozpočet v sume 4.684.969, - Kčs, v tom zisková prirážka: 692.934, - Kčs
  prvý filmovací deň 19820608
  posledný filmovací deň 19820925
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19821018
  film schválený z dvoch pásov dňa 19821206
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19821216
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19821217
  premiéra 19830526 (Bratislava, Filmový klub)
  Poznámky
  V závere úvodných titulkov uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba nositeľka Radu práce Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  Dĺžka komponovanej hudby: 19 min. 46 sek.
  Dĺžka archívnej hudby: 1 min. 24 sek.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Summer has come too early [eng]
  preklad názvu: Idöelötti nyár [hun]
  Názov diela (heslo)
  Predčasné leto [film] (1982)
  Štáb
  Réžia: Otakar Krivánek
  Námet: Eva Krivánková
  Scenár: Eva Krivánková
  Kamera: Oskár Šághy
  Hudba: Harry Macourek
  Dramaturgia: Peter Kováčik
  Architekt: Jiří Červík, st.
  Návrhy kostýmov: Tatjana Balkovicová
  Umelecký maskér: Marta Doktorová
  Strih: Alfréd Benčič
  Zvuk: Ján Šima
  Vedúci výroby: Alojz Mäsiar
  Pomocná réžia: Eva Vadíková; Jozef Mifkovič
  Druhá kamera: Martin Gazík
  Asistent kamery: Marián Bielik
  Asistent architekta: Jiří Červík, ml.
  Vedúci výpravy: Vojtech Brázdovič
  Vedúci kostymér: Alexander Kiss
  Zástupca vedúceho výroby: Ivan Ruppeldt
  Zástupca vedúceho výroby (hospodárska výroba): Jozef Hacaj, st.
  Asistent výroby: Martin Jaroš
  Skript: Eva Dutková
  Odborný poradca: Pavel Blaho
  Tvorivá skupina: II. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Andrej Lettrich
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Mario Klemens
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Zuzana Skopálová | Jana
  Ida Rapaičová | matka
  Ján Gallovič | Martin
  Ivan Rajniak | Valenta
  Jiří Bartoška | profesor telocviku Juro
  Eva Krížiková | profesorka matematiky
  Václav Babka | profesor fyziky
  Ján Koller | Jožo
  Viera Strnisková | riaditeľka školy
  Zuzana Jezerská | Jarmila
  Jaroslava Obermaierová | Supková
  Milena Dvorská | Takáčová
  Denisa Kučerová | Vlasta
  Katarína Krivánková | Dana
  Jana Zvaríková | Oľga
  Oľga Zöllnerová | Križanová
  Svatopluk Matyáš | otec Kotrba
  František Kovár | otec
  Štefan Graca | otec
  Anton Šulík | otec
  Emília Došeková | matka
  Soňa Kulfanová | matka
  Ján Kramár | otec
  Jarmila Karasová | matka
  Ria Paldiová | matka
  Maja Velšicová | matka
  Vladimír Petruška | predseda ZRPŠ
  Petronela Kolevská | tretiačka
  Marián Sotník | tréner Dukly
  Anton Trón | školník
  Teodor Piovarči | Križan
  Bronislav Lacika | Milan
  Zoltán Jány | Karol
  Viktor Blaho | predseda ROH
  Jozef Cút | vedúci majster
  Antonie Hegerlíková | predsedkyňa ZO KSS
  Juraj Sarvaš | námestník
  Tibor Vokoun | vojak
  Alexandra Borovanová | žiačka 4. triedy
  Zuzana Čolláková | žiačka 4. triedy
  Viera Dubničková | žiačka 4. triedy
  Darina Ďurišová | žiačka 4. triedy
  Emil Gábriš | žiak 4. triedy
  Eva Gašparovičová | žiačka 4. triedy
  Jozef Halko | žiak 4. triedy
  Yveta Hanulayová | žiačka 4. triedy
  Roman Hološ | žiak 4. triedy
  Tamara Chovanová | žiačka 4. triedy
  František Horn | žiak 4. triedy
  Judita Izsáková | žiačka 4. triedy
  Beata Ivánková | žiačka 4. triedy
  Juraj Kabát | žiak 4. triedy
  Stanislav Korec | žiak 4. triedy
  Miloš Kulik | žiak 4. triedy
  Ľubica Melíšková | žiačka 4. triedy
  Daniela Murgašová | žiačka 4. triedy
  Blažena Roháčová | žiačka 4. triedy
  Slávka Selecká | žiačka 4. triedy
  Ľudovít Slimák | žiak 4. triedy
  Peter Škrabák | žiak 4. triedy
  Boris Šramko | žiak 4. triedy
  Adam Šefčák | žiak 4. triedy
  Jarmila Vašková | žiačka 4. triedy
  Soňa Vidovencová | žiačka 4. triedy
  Karol Vosátko | žiak 4. triedy
  Jaroslav Vyšný | žiak 4. triedy
  Petra Hybská | Veronika ako batoľa
  Martin Polinec | Veronika ako dieťa
  Martin Blažek | kajakár
  Michal Benák | kajakár
  Tomáš Drgoň | kajakár
  Imrich Fulajtár | kajakár
  Pavel Fülöp | kajakár
  Robert Gocký | kajakár
  Juraj Hajdu | kajakár
  Michal Jalčovik | kajakár
  Ján Korytár | kajakár
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.25.03.2019)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Predčasné leto

  Heslo

  Predčasné leto [film] (1982)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - spravodajský film
  Katalóg SFÚ
  (1) - albumy filmových fotografií
  (2) - fotografie z nakrúcania filmu
  (2) - distribučné fotografie
  (4) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (3) - fotografie z filmu
  (2) - diapozitívy fotografií z filmu
  (8) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (4) - filmové plagáty
  (1) - plagáty podujatia
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (2) - technické scenáre
  (1) - dialógové listiny filmu
  (2) - montážne listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (3) - jednotka z archívneho fondu
  (7) - články
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (9) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza