Neprihlásený používateľ
Slovenská filmová databáza
 1. Kým sa skončí táto noc

  Réžia
  Solan, Peter
  Výroba
  Československý film Bratislava
  Rok výroby
  1965
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (85 min.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, spolupráca na scenári, Peter Solan; námet, scenár, Tibor Vichta; kamera, Vincent Rosinec; hudba, Jaroslav Laifer, Miloš Jurkovič ; II. tvorivá skupina Ľudovít Filan - Juraj Král ; dramaturgia, Ivan Bukovčan ; architekt, Ivan Vaníček ; návrhy kostýmov, Stanislava Vaníčková ; masky, Anton Gendiar, Jolana Reinthalová ; strih, Maximilián Remeň ; zvuk, Jaroslav Plavec ; vedúci výroby, Viliam Čánky ; asistent réžie, Eva Trnková [Eva Štefankovičová] ; druhá kamera, Vladimír Ondruš ; triky, Milan Peťovský ; nahral, L - Sextet Jaroslava Laifera ; hudobná spolupráca, Jozef Novan ; choreografia tancov, Boris Slovák ; asistent architekta, Miloš Kalina ; vedúci výpravy, Tibor Molnár ; kostýmy, Alena Breceljová ; zástupca vedúceho výroby, Ján Loučičan ; skript, Slávka Marčuková ; výtvarná spolupráca, Vladimír Môťovský, Imrich Barta
  Účinkujúci
  herci: Jana Gýrová (Olga), Jitka Zelenohorská (Mira), Stano Dančiak (Kvetinka), Marián Labuda (Miloš), Július Pántik (Baláž), Valentina Thielová (barmanka Betka), Vladimír Durdík st. (Pavol Holub), Erna Suchánová (Holubová), Viliam Polónyi (Kravárik), Ernest Kostelník (čašník Paľko), Eduard Pavlíček (Kunert), Gejza Maráky (hosť v bare), Juraj Král (hosť v bare), Michal Belák (vedúci baru), Arnold Jakub Fraňo (vrátnik), Jaroslav Rozsíval (príslušník Verejnej bezpečnosti), Karol Spišák (príslušník Verejnej bezpečnosti), Ivan Krivosudský (kultúrny referent), Marcela Laiferová (speváčka v bare), Zdeněk Sychra (spevák v bare), Ondrej Račko (čašník), Zoltán Sačarovský (čašník), Marián Filčák (mladík), Ivan Gazda (mladík), Oldřich Zeman (hudobník), Oľga Vronská (žena v bare), Vlastimila Götzová (baletka), Jana Mareková (baletka), Eliška Bábelová (baletka), Anna Šetinová (baletka), Nina Zemanová (baletka)
  Jazyk
  slovenčina, čeština, nemčina
  Anotácia
  Psychologická sonda do vnútra ľudí, ktorí prežívajú noc v prepychovom nočnom podniku. Rozpráva príbeh o dvoch mladých úradníčkach, ktoré po celý rok šetria na niekoľko dní bezstarostného života, dvoch mladých inštalatéroch hľadajúcich erotické dobrodružstvo, stavebnom majstrovi a jeho sprenevere výplaty celej partie, neuznanom vynálezcovi a bývalom majorovi britskej armády, ktorého politické príkoria povojnových čias priviedli k alkoholizmu.
  A film examining the feelings of different people spending the night in a fancy night club. It is a story of two young administrative workers saving their money throughout the year to spend a few carefree days; two plumbers seeking erotic pleasure; a construction-site manager embezzling the wages of all his team; an unacknowledged inventor and a former major of the British Army who becomes alcohol-addict due to the political oppression of the post-war period.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  spoločenské komédie
  zakázané filmy
  filmy bez prekladu cudzojazyčných dialógov (bez podtitulkov)
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Vysoké Tatry (Poľsko a Slovensko)
  Nový Smokovec (Mesto Vysoké Tatry, Slovensko)
  Filmové lokácie – ateliéry
  Koliba (filmový ateliér)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19650503
  technický scenár schválený dňa 19650615
  zaradenie do výroby dňa 19650616
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19651014
  rozpočet v sume 2.735.003, - Kčs
  prvý filmovací deň 19650902 (ateliér)
  posledný filmovací deň 19651207 (exteriér)
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19651118
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19651228
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19651229
  19650616 (započatie prípravných prác)
  Poznámky
  Po filmoch Boxer a smrť [1962] a Tvár v okne [1963] nakrútil v roku 1965 režisér Peter Solan svoj tretí film Kým sa skončí táto noc - opäť v spolupráci so scenáristom Tiborom Vichtom. Solan v jednom zo svojich rozhovorov označil Tibora Vichtu za ideálny typ scenáristu, ktorý všetko presne nezafixuje do scenára, vychádza iba zo základnej situácie, načrtne základné obrysy charakterov, napíše dialógy a pritom necháva voľnejšiu ruku režisérovi. Prvýkrát sa tak v slovenskej kinematografii realizoval ojedinelý autorský filmový experiment, ktorý nevznikal podľa presného "železného" scenára. Impulzom pre hercov, režiséra aj pre celý filmový štáb bola základná osnova s rámcovo načrtnutými scénami. Stvárnenie jednotlivých scén ponechal režisér aj na hereckých predstaviteľoch, ktorí väčšinou improvizovali, pričom dodržiavali predpísanú tematickú líniu jednotlivých rozhovorov. Aj vďaka tomu bol ich prejav bezprostredný, uvoľnený a civilný. Tvorivá improvizácia bola príznačná aj pre spôsob nakrúcania - jednotlivé scény sa snímali kontaktným zvukom a niekoľkými kamerami, čo umožnilo tvorcom zachytiť zvukovo aj obrazovo každú z neopakovateľných situácií z viacerých pohľadov. Džezová hudba skladateľov Jaroslava Laifera a Miloša Jurkoviča nie je iba ilustratívnym prvkom, ale jednotlivé dramatické situácie dotvára a umocňuje ich emotívne vyznenie. Architekt Ivan Vaníček postavil interiér baru priamo vo filmových ateliéroch na Kolibe. Vo filme dostali popri známejších filmových hercoch [Július Pántik, Vladimír Durdíkovi st., Viliam Polónyi, Valentina Thielová] hereckú príležitosť aj mladé začínajúce české herečky Jana Gýrová a Jitka Zelenohorská, neskôr známa z filmov režiséra Jiřího Menzla Ostře sledované vlaky [1966] a Skřivánci na niti [1969]. Svoje prvé väčšie filmové úlohy si zahrali aj absolventi herectva Marián Labuda a Stano Dančiak. Film v roku 1966 získal Čestný diplom na Medzinárodnom filmovom festivale v Locarne. Ďalším námetovým a formálnym experimentom spolupráce Solan a Vichta bol poviedkový film Dialóg 20 40 60 [1968], v ktorom Peter Solan nakrútil len jednu z troch poviedok. Autormi ostatných dvoch boli poľský režisér Jerzy Skolimowski a český režisér Zbyněk Brynych. (autor: R. Šmatláková, 2009)
  Ocenenie: Čestný diplom - 19. medzinárodný filmový festival Locarno 1966
  Ocenenie: Cena ZSDU Vincentovi Rosincovi za kameru (udelená v roku 1966)

  Vo filme sa hovorí slovensky, česky a nemecky. Film neobsahuje preklad cudzojazyčných dialógov do slovenčiny (podtitulky).

  Ukončená identifikácia hercov.

  Rok výroby filmu sa na titulkoch nenachádza, doplnený podľa výrobného listu.
  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobil Československý film v Bratislave II. Tvorivá skupina Ľ. Filan - J. Kráľ Ateliéry a laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.

  Dĺžka komponovanej a archívnej hudby: 35 min. 29 sek.
  Variant názvu
  Prv než skončí táto noc... 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Before tonight is over [eng]
  preklad názvu: Mire véget ér ez az éjszaka [hun]
  preklad názvu: Ameddig vége lesz ennek az éjszaknak [hun]
  preklad názvu: Bevor diese Nacht um ist [ger]
  preklad názvu: Gdy skończy się ta noc [pol]
  Názov diela (heslo)
  Kým sa skončí táto noc [film] (1965)
  Štáb
  Réžia: Peter Solan
  Námet: Tibor Vichta
  Scenár: Tibor Vichta
  Spolupráca na scenári: Peter Solan
  Kamera: Vincent Rosinec
  Hudba: Jaroslav Laifer; Miloš Jurkovič
  Dramaturgia: Ivan Bukovčan
  Architekt: Ivan Vaníček
  Návrhy kostýmov: Stanislava Vaníčková
  Umeleckí maskéri: Anton Gendiar; Jolana Kalamárová
  Strih: Maximilián Remeň
  Zvuk: Jaroslav Plavec
  Vedúci výroby: Viliam Čánky
  Asistent réžie: Eva Štefankovičová
  Druhá kamera: Vladimír Ondruš
  Triky: Milan Peťovský
  Choreografia: Boris Slovák
  Asistent architekta: Miloš Kalina
  Vedúci výpravy: Tibor Molnár
  Kostymér: Alena Breceljová
  Zástupca vedúceho výroby: Ján Loučičan
  Skript: Slávka Marčuková
  Výtvarná spolupráca: Vladimír Môťovský; Imrich Barta
  Tvorivá skupina: II. tvorivá skupina Ľudovít Filan - Juraj Král
  Hudba (realizácia)
     Hudobná spolupráca: Jozef Novan
     Hudbu nahral: L - Sextet Jaroslava Laifera, hudobná skupina
  Účinkujúci – odkazy
  Jana Gýrová | Olga
  Jitka Zelenohorská | Mira
  Stano Dančiak | Kvetinka
  Marián Labuda | Miloš
  Július Pántik | Baláž
  Valentina Thielová | barmanka Betka
  Vladimír Durdík, st. | Pavol Holub
  Erna Suchánová | Holubová
  Viliam Polónyi | Kravárik
  Ernest Kostelník | čašník Paľko
  Eduard Pavlíček | Kunert
  Gejza Maráky | hosť v bare
  Juraj Král | hosť v bare
  Michal Belák | vedúci baru
  Arnold Jakub Fraňo | vrátnik
  Jaroslav Rozsíval | príslušník Verejnej bezpečnosti
  Karol Spišák | príslušník Verejnej bezpečnosti
  Ivan Krivosudský | kultúrny referent
  Marcela Laiferová | speváčka v bare
  Zdeněk Sychra | spevák v bare
  Ondrej Račko | čašník
  Zoltán Sačarovský | čašník
  Marián Filčák | mladík
  Ivan Gazda | mladík
  Oldřich Zeman | hudobník
  Oľga Vronská | žena v bare
  Vlastimila Götzová | baletka
  Jana Mareková | baletka
  Eliška Bábelová | baletka
  Anna Šetinová | baletka
  Nina Zemanová | baletka
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.20.10.2023)
  Kategória
  hraný film
  Kým sa skončí táto noc

  Video

  Heslo

  Kým sa skončí táto noc [film] (1965)

  Externé odkazy

  Slovenská filmová databáza
  (2) - dokumentárny film
  (1) - hraný film - iná súvislosť
  Katalóg SFÚ
  (1) - monografie
  (5) - fotografie z nakrúcania filmu
  (5) - fotografie z filmu
  (10) - negatívy fotografií z filmu
  (2) - fotozbierka
  (4) - filmové plagáty
  (1) - plagáty podujatia
  (3) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dok. zložka (podujatia)
  (1) - literárne scenáre
  (1) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - technické scenáre
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - montážne listiny filmu
  (3) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (2) - distribučné listy
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (178) - články
  (1) - čísla periodík
  (3) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (17) - filmové nosiče (archívne)
  Heslár SFÚ
  (1) - podujatia

Slovenská filmová databáza

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.