Slovenská filmová databáza
 1. Južná pošta

  Réžia
  Párnický, Stanislav
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1987
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (96 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Stanislav Párnický; námet, Ladislav Ballek (román Južná pošta); scenár, Jozef Heriban, Jozef Slovák; kamera, Ladislav Kraus; hudba, Ivan Kašlík ; I. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Peter Jaroš ; dramaturgia, Jozef Paštéka ; architekt, František Csiky ; návrhy kostýmov, Milan Čorba ; masky, Juraj Steiner ; strih, Eduard Klenovský ; zvuk, Csaba Török ; vedúci výroby, Milan Hulík ; pomocný režisér, Petr Bartoš ; asistent kameramana, Ján Magdolen ; asistent kamery, Viktor Fančovič ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Mirko Krebs ; asistent architekta, Jaroslav Procházka ; výprava, Vladimír Matúš ; vedúci kostymér, Ľudmila Demovičová ; zástupcovia vedúceho výroby, Martin Štubniak, Gejza Nagy ; zástupca vedúceho výroby – hospodárska výroba, Juraj Považan ; skript, Katarína Tvarožková ; fotograf, Milan Kordoš ; spolupracovali, Vladimír Reichbauer, Darina Ivanická, Alica Hlaváčová, Rudolfína Čileková, Vincentína Jančulová [Vincentína Klenovská], Katarína Tatranská, Miroslava Dobríková, Rafael Skurka, František Minarovič, Jozef Ťaptík, Juraj Kriha, Ivan Varinský, Karol Zelenay
  Účinkujúci
  herci: Peter Zeman (Ján Jurkovič ml.), Jiří Bartoška (Pavol Jurkovič, nahovoril Marián Slovák), Magda Vášáryová (Mária Jurkovičová), Pavol Mikulík (Pavol Gonda), Zdena Studenková (Magda Gondová), Matej Matejka (Pavol Jurkovič ml.), Pavel Nový (Jozef Kováč), Eva Jakoubková (Kováčová, nahovorila Eva Matejková), Icchak Finci (gróf Mandarín, nahovoril František Kovár), Gábor Koncz (Žigmund Bodnár, nahovoril Stano Dančiak), Aleš Helcelet (Hasan El Hubejší, nahovoril Elo Romančík), Zoltán Struhár (Ďula Kováč), Samuel Duchoň (Eugen), Adrian Komora (Dežo Varga), Roman Sukič (Zoli), Martin Hrebeň (Béla Kováč), Ivo Gogál (Nagy), Rudolfa Besíková (prostitútka), Hana Gregorová (prostitútka), Jozef Vajda (Kuric), Gábor Bugár (Farkaš), Peter Bzdúch (Čaba), Denisa Geislerová (prostitútka), Emil Horváth ml. (Ján Jurkovič 40-ročný), Ivan Hlaváček (Molnár), Michal Hulík (Feri), István Holócsy (šofér auta), Jana Hubinská (prostitútka), Vojtech Bugár (rečník), Ján Barto (nemecký vyšetrovateľ), Ivan Giač (nemecký vyšetrovateľ), Ján Kákoni (Deák), Pavol Topoľský (zbeh), Miroslav Kyselica (Miki Pomoranský), Jozef Kováč (člen cigánskej kapely), Karel Heřmánek (lekár), Peter Rúfus (oficier), Ivo Heller (desiatnik), Ivan Kaufman (veliteľ hasičov), Dušan Kollár (vojak), Viera Sásiková-Kováčová (Švicová), Juraj Kováč (Švici), Jiří Kuba (žandár), Jaroslav Klenot (žandár), Dobroslava Nováková (stará žena), Ladislav Molnár (maďarský muž), Teodor Piovarči
  Jazyk
  slovenčina, maďarčina
  Anotácia
  Prelomové chvíle detstva päťročného chlapca v časoch povojnového obdobia na južnom Slovensku sa retrospektívne odvíjajú v spomienkach štyridsaťročného spisovateľa. Chlapcov svet je plný svojráznych postáv, ktoré spoluvytvárajú kolorit miesta a obdobia, charakterizovaného politickými, národnostnými a sociálnymi rozpormi. Filmová adaptácia rovnomenného románu Ladislava Balleka.
  A 40-year-old writer is recalling his difficult childhood that he experienced as a five-year-old boy in southern Slovakia during the postwar period. The memories are full of peculiar characters typical of that place and time characterised by political, national and social conflicts.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové adaptácie literárnych predlôh
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Babiná (Slovensko)
  Komárno (Slovensko)
  Šahy (Slovensko)
  Rožňava (Slovensko)
  Borinka (Slovensko)
  Bratislava (Slovensko)
  Harvelka (Nová Bystrica, Slovensko)
  Plavecký Mikuláš (Slovensko)
  Filmové lokácie – reály
  Babiná (Slovensko)
  Zvolenská Slatina (Slovensko)
  Rožňava (Slovensko)
  Šahy (Slovensko)
  Komárno (Slovensko)
  Bratislava (Slovensko)
  Harvelka (Nová Bystrica, Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19850525
  zaradenie do výroby dňa 19870330
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19870630
  rozpočet v sume 7.421.389, - Kčs, v tom zisková prirážka: 1.094.118, - Kčs
  prvý filmovací deň 19870425
  posledný filmovací deň 19870928
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19871110
  film schválený z dvoch pásov dňa 19871124
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19871126
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19871126
  Poznámky
  Ocenenie: Cena Čs. filmu filmu Južná pošta režiséra Stanislava Párnického za mimořádně zdařilou adaptaci knihy Ladislava Balleka a zachycení složitého sociálně politického poválečného vývoje pohraničí na jižním Slovensku - 26. festival českých a slovenských filmů Brno 1988
  Ocenenie: Zvláštna cena FFP režisérovi slovenského filmu Južná pošta Stanislavovi Párnickému za výrazný filmový prístup stvárnenia príbehu z nedávnej minulosti - 39. filmový festival pracujúcich – leto 1988
  Ocenenie: Prvé miesto v čitateľskej ankete časopisu Film a divadlo „Komu dáte svoj hlas?“ o najlepší film zo slovenských filmov vyrobených v roku 1987 (udelené v roku 1989
  Ocenenie: Prémia za najlepšie umelecké výkony za rok 1988 v kategórii filmová tvorba - hraný film Csaba Törökovi za zvuk (udelená výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti divadla a filmu pri SLF v roku 1989)

  Vo filme sa hovorí slovensky a maďarsky. Film neobsahuje preklad cudzojazyčných dialógov do slovenčiny (podtitulky).

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba nositeľka Radu práce Bratislava - Koliba Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  Dĺžka komponovanej hudby: 35 min. 52 sek.
  Dĺžka archívnej hudby: 12 min. 17 sek.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The southern mail [eng]
  preklad názvu: The southern post-office [eng]
  preklad názvu: A déli pósta [hun]
  preklad názvu: Posta meridionale [ita]
  preklad názvu: Südpost [ger]
  preklad názvu: El correo del sur [spa]
  Názov diela (heslo)
  Južná pošta [film] (1987)
  Štáb
  Réžia: Stanislav Párnický
  Autor literárnej predlohy: Ladislav Ballek
  Scenár: Jozef Heriban; Jozef Slovák
  Kamera: Ladislav Kraus
  Hudba: Ivan Kašlík
  Dramaturgia: Jozef Paštéka
  Architekt: František Oliver Csiky
  Návrhy kostýmov: Milan Čorba
  Umelecký maskér: Juraj Steiner
  Strih: Eduard Klenovský
  Zvuk: Csaba Török
  Vedúci výroby: Milan Hulík
  Pomocná réžia: Petr Bartoš
  Asistent kameramana: Ján Magdolen
  Asistent kamery: Viktor Fančovič
  Asistent architekta: Jaroslav Procházka
  Vedúci výpravy: Vladimír Matúš
  Vedúci kostymér: Ľudmila Demovičová
  Zástupcovia vedúceho výroby: Martin Štubniak; Gejza Nagy
  Zástupca vedúceho výroby (hospodárska výroba): Juraj Považan
  Skript: Katarína Tvarožková
  Fotograf: Milan Kordoš
  Spolupracovali: Vladimír Reichbauer; Darina Ivanická; Alica Hlaváčová; Rudolfína Čileková; Vincentína Klenovská; Katarína Tatranská; Miroslava Dobríková; Rafael Skurka; František Minarovič; Jozef Ťaptík; Juraj Kriha; Ivan Varinský; Karol Zelenay
  Tvorivá skupina: I. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Peter Jaroš
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Mirko Krebs
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Peter Zeman | Ján Jurkovič ml.
  Jiří Bartoška | Pavol Jurkovič (hlas: Marián Slovák )
  Magda Vášáryová | Mária Jurkovičová
  Pavol Mikulík | Pavol Gonda
  Zdena Studenková | Magda Gondová
  Matej Matejka | Pavol Jurkovič ml.
  Pavel Nový | Jozef Kováč
  Eva Jakoubková | Kováčová (hlas: Eva Matejková )
  Icchak Finci | gróf Mandarín (hlas: František Kovár )
  Gábor Koncz | Žigmund Bodnár (hlas: Stano Dančiak )
  Aleš Helcelet | Hasan El Hubejší (hlas: Elo Romančík )
  Zoltán Struhár | Ďula Kováč
  Samuel Duchoň | Eugen
  Adrian Komora | Dežo Varga
  Roman Sukič | Zoli
  Martin Hrebeň | Béla Kováč
  Ivo Gogál | Nagy
  Rudolfa Besíková | prostitútka
  Hana Gregorová | prostitútka
  Jozef Vajda | Kuric
  Gábor Bugár | Farkaš
  Peter Bzdúch | Čaba
  Denisa Geislerová-Krume | prostitútka
  Emil Horváth, ml. | Ján Jurkovič 40-ročný
  Ivo Hlaváček | Molnár
  Michal Hulík | Feri
  István Holócsy | šofér auta
  Jana Hubinská | prostitútka
  Vojtech Bugár | rečník
  Ján Barto | nemecký vyšetrovateľ
  Ivan Giač | nemecký vyšetrovateľ
  Ján Kákoni | Deák
  Pavol Topoľský | zbeh
  Miroslav Kyselica | Miki Pomoranský
  Dobroslava Nováková | stará žena
  Jozef Kováč | člen cigánskej kapely
  Karel Heřmánek | lekár
  Peter Rúfus | oficier
  Ivo Heller | desiatnik
  Ivan Kaufman | veliteľ hasičov
  Dušan Kollár | vojak
  Viera Kováčová | Švicová
  Juraj Kováč | Švici
  Jiří Kuba | žandár
  Jaroslav Klenot | žandár
  Dobroslava Nováková | stará žena
  Ladislav Molnár | maďarský muž
  Teodor Piovarči
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.19.10.2021)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ugp2
  Kategória
  hraný film
  Južná pošta

  Heslo

  Južná pošta [film] (1987)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - dokumentárny film
  (1) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - monografie
  (1) - príručky (návody metodické, plány metodické)
  (1) - umelecká literatúra
  (2) - albumy filmových fotografií
  (15) - distribučné fotografie
  (3) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (44) - fotografie z filmu
  (1) - diapozitívy fotografií z filmu
  (9) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (4) - filmové plagáty
  (3) - leták
  (2) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (3) - literárne scenáre
  (1) - explikácie (príprava filmu)
  (14) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (3) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (5) - zmluvy (príprava filmu)
  (24) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (2) - technické scenáre
  (1) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - montážne listiny filmu
  (9) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - archívny fond
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (25) - články
  (9) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (15) - filmové nosiče (archívne)
  (1) - digitálne nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza