Slovenská filmová databáza
 1. Ja milujem, ty miluješ

  Réžia
  Hanák, Dušan
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1980
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (96 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Dušan Hanák; námet, scenár, Dušan Hanák, Dušan Dušek; kamera, Jozef Ort-Šnep, Alojz Hanúsek; hudba, Miroslav Kořínek ; II. tvorivá skupina Moniky Gajdošovej ; dramaturgia, Tibor Vichta ; architekt, Miloš Kalina ; návrhy kostýmov, Milan Čorba ; masky, Anton Gendiar ; strih, Alfréd Benčič ; zvuk, Ondrej Polomský ; vedúci výroby, Karol Bakoš ; druhá réžia, Viliam Sýkora ; pomocný režisér, Ján Vančo ; prvý asistent kamery, Martin Gazík ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Mario Klemens ; spev, Věra Bílá ; réžia hudobnej nahrávky, Ivan Bradáč ; zvukoví technici hudobnej nahrávky, Juraj Filo, Mária Jaurová ; asistentka architekta, Vítězslava Vojteková ; výprava, Ilja Obretenov ; odborný poradca – výprava, Jozef Ciller ; kostýmy, Júlia Morvicová ; zástupca vedúceho výroby, Dušan Plvan ; skript, Magdaléna Bebjaková ; výtvarník titulkov, Svetozár Mydlo ; titulky – kameraman, Otto Geyer ; ruchy, František Provazník, Jitka Zvirocká, Jaroslav Schreder, Karel Süssmilch, Olga Nykodýmová, Petr Mach
  Účinkujúci
  herci: Roman Kłosowski (Pišta, nahovoril Leopold Haverl), Iva Janžurová (Viera), Milan Jelić (Vinco, nahovoril Stano Dančiak), Václav Babka (Albínko), Milada Ježková (Pištova matka), Juraj Nvota (Jarko), Ľudovít Reiter (Papal), Věra Bílá (Berta), Ivan Palúch (Rudo, nahovoril Ivan Romančík), Viera Horónyiová (Lipková), Ján Pavlatovský (Ľubo), Anna Malinovská (žena), Marie Motlová (Sida, nahovorila Božena Slabejová), Dana Neckárová (Máňa), Jozef Štenda (Takáč), Zdena Findová (Marika), Karel Fridrich (sused Matúš), František Bílý (železničiar, nahovoril Jozef Mifkovič), Agneša Rafayová (domovníčka), Mária Hojerová (babka s kozou, žena s metlou), Alexander Kolesník (starý sused), Jarmila Karasová (žena v teplákoch), Ján Nanáčik (výčapník, nahovoril Viktor Blaho), Mátyás Dráfi (neznámy muž, nahovoril Michal Hraška), Július Fedor (tučný chlap), Anton Hrica (medveď - harmonikár), Eva Vidlářová (Tonka, nahovorila Katarína Binderová), Milan Fiabáne (výpravca, nahovoril Ján Kramár), Peter Glocko (muž so sieťkou na hlave), Magda Chvalná (klavíristka), Igor Latta (príslušník), Pavlína Nahlíková (brunetka), Eszter Csákányi (Milka, nahovorila Zuzana Kronerová)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Tragikomédia o starom mládencovi, emotívna výpoveď o ľuďoch z periférie.
  A tragicomedy about a bachelor, emotionally presenting the life of people living on the periphery of society.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  tragikomédie
  zakázané filmy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Bratislava (Slovensko)
  Veľké Leváre (Slovensko)
  Limbach (Slovensko)
  Šaštín-Stráže (Slovensko)
  Filmové lokácie – reály
  Obchodná ulica (Bratislava, Slovensko) - scéna - Vierin dom
  Pluhová ulica (Bratislava, Slovensko) - scéna - slobodáreň
  Veľké Leváre (Slovensko) - scéna - Pištov dom
  Limbach (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19790927
  rozpočet v sume 5.865.254, - Kčs, v tom zisková prirážka: 869.944, - Kčs
  započatie výrobných prác 13.02.-13.03.1979, 20.04.-21.08.1979
  prvý filmovací deň 19790822
  posledný filmovací deň 31.10.1979 a 12.-14. a 26-27.01.1980 (zimná časť so snehom)
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19791218
  film schválený z dvoch pásov dňa 19800331
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19800411
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19800414
  Poznámky
  Ocenenie: Hlavná cena a Zlatý klinec v kategórii tzv. trezorových filmov režisérovi Dušanovi Hanákovi za filmy 322, Ja milujem, ty miluješ, Obrazy starého sveta - Dni českého a slovenského filmu Bratislava 1990

  V závere úvodných titulkov uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba nositeľka Radu práce Bratislava - Koliba Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  Dĺžka komponovanej hudby: 16 min. 29 sek.
  Dĺžka archívnej hudby: 2 min. 16 sek.
  Dĺžka použitej ľudovej hudby: 4 min. 31 sek.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: I love, you love [eng]
  preklad názvu: Én szeretem, te szereted [hun]
  preklad názvu: Ich liebe, du liebst [ger]
  preklad názvu: J'aime, tu aimes [fre]
  preklad názvu: Io amo, tu amo [ita]
  preklad názvu: Es mílu, tu míli [lav]
  preklad názvu: Ja ljublu, ty ljubiš [rus]
  preklad názvu: Yo quiero, tú quieres [spa]
  Názov diela (heslo)
  Ja milujem, ty miluješ [film] (1980)
  Štáb
  Réžia: Dušan Hanák
  Námet: Dušan Hanák; Dušan Dušek
  Scenár: Dušan Hanák; Dušan Dušek
  Kamera: Jozef Ort-Šnep; Alojz Hanúsek
  Hudba: Miroslav Kořínek
  Dramaturgia: Tibor Vichta
  Architekt: Miloš Kalina
  Návrhy kostýmov: Milan Čorba
  Umelecký maskér: Anton Gendiar
  Strih: Alfréd Benčič
  Zvuk: Ondrej Polomský
  Vedúci výroby: Karol Bakoš
  Druhá réžia: Viliam Sýkora
  Pomocná réžia: Ján Vančo
  Prvý asistent kamery: Martin Gazík
  Asistent architekta: Vítězslava Vojteková
  Vedúci výpravy: Ilja Obretenov
  Odborný poradca - výprava: Jozef Ciller
  Kostymér: Júlia Morvicová
  Zástupca vedúceho výroby: Dušan Plvan
  Skript: Magda Bebjaková
  Výtvarník titulkov: Svetozár Mydlo
  Titulky - kameraman: Otto Geyer
  Ruchy: František Provazník; Jitka Zvirocká; Jaroslav Schreder; Karel Süssmilch; Olga Nykodýmová; Petr Mach
  Tvorivá skupina: II. tvorivá skupina Moniky Gajdošovej
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Mario Klemens
     Spev: Věra Bílá
     Réžia hudobnej nahrávky: Ivan Bradáč
     Zvukoví technici hudobnej nahrávky: Juraj Filo; Mária Jaurová
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Roman Kłosowski | Pišta (hlas: Leopold Haverl )
  Iva Janžurová | Viera
  Milan Jelić | Vinco (hlas: Stano Dančiak )
  Václav Babka | Albínko
  Milada Ježková | Pištova matka
  Juraj Nvota | Jarko
  Ľudovít Reiter | Papal
  Věra Bílá | Berta
  Ivan Palúch | Rudo (hlas: Ivan Romančík )
  Viera Horónyiová | Lipková
  Ján Pavlatovský | Ľubo
  Anna Malinovská | žena
  Marie Motlová | Sida (hlas: Božena Slabejová )
  Dana Neckárová | Máňa
  Jozef Štenda | Takáč
  Zdena Findová | Marika
  Karel Fridrich | sused Matúš
  František Bílý | železničiar (hlas: Jozef Mifkovič )
  Agneša Rafayová | domovníčka
  Mária Hojerová | babka s kozou, žena s metlou
  Alexander Kolesník | starý sused
  Jarmila Karasová | žena v teplákoch
  Ján Nanáčik | výčapník (hlas: Viktor Blaho )
  Mátyás Dráfi | neznámy muž (hlas: Michal Hraška )
  Július Fedor | tučný chlap
  Anton Hrica | medveď - harmonikár
  Eva Vidlářová | Tonka (hlas: Katarína Binderová )
  Milan Fiabáne | výpravca (hlas: Ján Kramár )
  Peter Glocko | muž so sieťkou na hlave
  Magda Chvalná | klavíristka
  Igor Latta | príslušník
  Pavlína Nahlíková | brunetka
  Eszter Csákányi | Milka (hlas: Zuzana Kronerová )
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.21.02.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ugov
  Kategória
  hraný film
  Ja milujem, ty miluješ

  Heslo

  Ja milujem, ty miluješ [film] (1980)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - dokumentárny film
  (2) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - monografie
  (1) - zborníky
  (1) - albumy filmových fotografií
  (1) - fotografie z albumu filmových fotografií
  (2) - distribučné fotografie
  (4) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (3) - fotografie z filmu
  (3) - diapozitívy fotografií z filmu
  (7) - negatívy fotografií z filmu
  (3) - fotozbierka
  (6) - filmové plagáty
  (4) - leták
  (7) - DVD
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (5) - literárne scenáre
  (9) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (2) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (4) - zmluvy (príprava filmu)
  (18) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - technické scenáre
  (2) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (2) - dialógové listiny filmu
  (1) - montážne listiny filmu
  (14) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (48) - články
  (14) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (11) - filmové nosiče (archívne)
  (1) - digitálne nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza